قبسات, دوره (25), شماره (98), سال (2021-2) , صفحات (105-132)

عنوان : ( بررسی دیدگاه‌های فیض کاشانی و علامه طباطبایی در ارتباط با فطرت با تکیه بر روایات )

نویسندگان: محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , محمد زابلی , محمد بدره ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فطرت از مفاهیمی است که در قرآن و روایات اهل بیتb جایگاه رفیعی دارد و شناخت دقیق آن می‌تواند بسیاری از گره‌های معرفتی انسان را بگشاید و جهت زندگی او را معلوم و او در مسیر رستگاری قرار دهد. پرسش اصلی این نوشته آن است که آیا می‌توان با بررسی آرای مفسّران و مُحدّثان به شناخت جامعی از این مهم دست یافت؟ برای این منظور تلاش کرده ایم ضمن بررسی معنای لغوی و اصلاحی واژۀ فطرت، آن را از دیدگاه فیض کاشانی و علامه طباطبایی و با استفاده از روایات، به روش اسنادی- تحلیلی واکاوی کنیم. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد دیدگاه هر دو مفسّر در راستای فطرت توحیدی، مقصد نهایی و نقش انبیا در به‌کمال‌رساندن آن و رابطۀ فطرت و شرع تا حدّی به هم نزدیک است؛ اما در موضوع رهاشدن مردم در ترک اکتساب معرفت به خدا در امور فطری، همچنین علّت فطری‌بودن نبوّت و امامت و زبان فطرت در عالم ذرّ نظر یکسانی ندارند.

کلمات کلیدی

توحید . روایت . فطرت . فیض کاشانی . علامه طباطبایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091200,
author = {رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and محمد زابلی and بدره, محمد},
title = {بررسی دیدگاه‌های فیض کاشانی و علامه طباطبایی در ارتباط با فطرت با تکیه بر روایات},
journal = {قبسات},
year = {2021},
volume = {25},
number = {98},
month = {February},
issn = {1029-4538},
pages = {105--132},
numpages = {27},
keywords = {توحید . روایت . فطرت . فیض کاشانی . علامه طباطبایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دیدگاه‌های فیض کاشانی و علامه طباطبایی در ارتباط با فطرت با تکیه بر روایات
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A محمد زابلی
%A بدره, محمد
%J قبسات
%@ 1029-4538
%D 2021

[Download]