جستارهایی در فلسفه و کلام, سال (2022-4)

عنوان : ( استخرا مفاهیم پایه روان‌شناسی شناختی زبان، مکانیزم و مهارت‌های اولیه آن از فلسفه ملاصدرا )

نویسندگان: ریحانه شایسته , محمدکاظم علمی سولا , سیدمرتضی حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان از جمله موضوعات مشترک میان فلسفه و روان‌شناسی است و ملاصدرا به عنوان مبتکر یک مکتب بزرگ فلسفی نظراتی در این‌باره ارائه کرده است که نگارنده قصد دارد این مطالب را با چشم­انداز روان‌شناسی شناختی بررسی کرده و در نتیجه نظرات ملاصدرا را به مثابه یک روان‌شناس مطرح کند؛ اگرچه ملاصدرا به صورت مستقل به بحث زبان و فرایندهای آن چه بر محور مبانی فلسفی زبان و چه بر محور مباحث روان‌شناختی نپرداخته است اما در ذیل مباحث کلام و کتاب خداوند نکات دقیقی در این‌باره به چشم می‌خورد. ویژگی‌های عام زبان، فرایند و مکانیزم زبان، مهارت زبانی، اهداف زبان و ساختار تشکیل دهنده زبان از جمله مباحثی است که می‌توان به عنوان مباحث روان­شناسی شناختی از نظرات وی استخراج کرد و بر این اساس نگارنده نشان خواهد داد که ملاصدرا به مثابه یک روان­شناس شناختی – حتی به طور ضمنی- به مساله‌ای پرداخته که سال‌ها بعد از وی، روان­شناسان به آن توجه و مباحث عمیقی درباره آن مطرح کردند.

کلمات کلیدی

ملاصدرا زبان تکلم نوشتن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091235,
author = {شایسته, ریحانه and علمی سولا, محمدکاظم and حسینی, سیدمرتضی},
title = {استخرا مفاهیم پایه روان‌شناسی شناختی زبان، مکانیزم و مهارت‌های اولیه آن از فلسفه ملاصدرا},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2022},
month = {April},
issn = {2008-9112},
keywords = {ملاصدرا زبان تکلم نوشتن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استخرا مفاهیم پایه روان‌شناسی شناختی زبان، مکانیزم و مهارت‌های اولیه آن از فلسفه ملاصدرا
%A شایسته, ریحانه
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A حسینی, سیدمرتضی
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2022

[Download]