پژوهشنامه انقلاب اسلامی, دوره (12), شماره (44), سال (2022-11) , صفحات (107-127)

عنوان : ( واکاوی مهمترین ساختارشکنی های سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) )

نویسندگان: سیدحامد عنوانی , سیدحسین سیدموسوی , وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: باتوجه‌به احراز صاحب سبک بودن امام خمینی(ره)، تأثیرگذاری مؤلفه ساختارشکنی در تثبیت سبک زندگی سیاسی ایشان مورد پژوهش قرار گرفت. روش: روش کتابخانه ای تحلیل داده ها در بررسی آثار امام و واکاوی مفهوم «ساختارشکنی در سبک» است. یافته ها: امام در سبک زندگی سیاسی خود با بهره مندی از مؤلفه هنجارشکنی در موارد متعددی ـ همچون «تبیین آرمان های انقلاب»، «تمرکز بر تقابل با اصل سلطنت»، «مواجهه با کتاب آیات شیطانی» و «مواجهه با نهادهای بین‌المللی» ـ بهره‌مند شده است. نتیجه گیری: رهاورد حضور مؤلفه های ساختارشکنانه در سبک زندگی سیاسی امام خمینی در سیاست داخلی باعث شد تا با بروز تحول روحی عظیمی در مردم ذلت ها و رخوت ها جای خود را به بینش عمیق، کسب استقلال و خودکفایی در بسیاری از زمینه‌ها دهد. چنانچه در بعد سیاست خارجی تأثیراتی همچون معرفی هویت اصلی اسلام ناب و رد اسلام آمریکایی، ایجاد بارقه‌های نوینی از بیداری اسلامی، ایجاد عزت‌نفس عمومی در بین آزادگان سراسر دنیا در ضمن پافشاری بر مواضع دینی را به همراه داشت. بدین ترتیب با جایگزینی هنجارهای کلیشه‌ای با رفتارهای نوآورانه در سبک زندگی سیاسی امام در ضمن تثبیت دکترین ایشان، مسیر تحقق اهداف الهی دوران غیبت برای همه آزادی‌خواهان در ادامه حیات بشر هموار گردید.

کلمات کلیدی

, امام خمینی, سبک زندگی سیاسی, مؤلفه های سبک ساز, ساختار شکنی, انقلاب اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091241,
author = {عنوانی, سیدحامد and سیدموسوی, سیدحسین and فخار نوغانی, وحیده and حسینی, سیدمرتضی},
title = {واکاوی مهمترین ساختارشکنی های سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)},
journal = {پژوهشنامه انقلاب اسلامی},
year = {2022},
volume = {12},
number = {44},
month = {November},
issn = {2251-8681},
pages = {107--127},
numpages = {20},
keywords = {امام خمینی، سبک زندگی سیاسی، مؤلفه های سبک ساز، ساختار شکنی، انقلاب اسلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی مهمترین ساختارشکنی های سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)
%A عنوانی, سیدحامد
%A سیدموسوی, سیدحسین
%A فخار نوغانی, وحیده
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهشنامه انقلاب اسلامی
%@ 2251-8681
%D 2022

[Download]