پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , آذر1395 , 2016-12-14

عنوان : ( ارزیابی عملکرد هیدرولیکی طرح نوین آبگیر کفی در جریان زلال و آبدار )

نویسندگان: آیلین قرنجیک , سعیدرضا خداشناس , محمدرضا اکبرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091243,
author = {قرنجیک, آیلین and خداشناس, سعیدرضا and اکبرزاده, محمدرضا},
title = {ارزیابی عملکرد هیدرولیکی طرح نوین آبگیر کفی در جریان زلال و آبدار},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , آذر1395},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {آبگیر کفی، جریان رسوبدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد هیدرولیکی طرح نوین آبگیر کفی در جریان زلال و آبدار
%A قرنجیک, آیلین
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اکبرزاده, محمدرضا
%J پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , آذر1395
%D 2016

[Download]