حدیث حوزه, دوره (1), شماره (20), سال (2021-11) , صفحات (47-66)

عنوان : ( بررسی تطبیقی روایات خمس در صحیح بخاری و کافی )

نویسندگان: سید رضامهدوی , سهیلا پیروزفر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در غالب کتب روایی قدما، مولف ذیل هر باب، به ذکر احادیث اکتفا کرده است از این رو کشف دیدگاه مولف و شیوه های گزینش این روایات، دشوار است. مسئله «خمس» که در قرآن کریم و روایات فریقین، بدان اشاره شده از جمله احکام مورد تضارب آراء دانشمندان مسلمان است. صحیح بخاری و کتاب کافی به عنوان دو کتاب روایی معتبر نزد اهل سنت و شیعه نیز ابوابی را به احادیث خمس اختصاص داده اند، بررسی روایات این دو کتاب در رسیدن فهمی صحیح از فضای فکری مولفان آن و فهم صحیح از تفسیر آیات و جایگاه خمس و مصادیق آن موثر است. این پژوهش زوایای مختلف روایات خمس از دیدگاه فریقین را مقایسه و بررسی کرده است. بر اساس نتایج این پژوهش، هردو مولف در وجوب خمس و برخی متعلقات آن مانند دفینه، غنیمت و فیء ، اشتراک دارند، اما کلینی خمس را در حوزه ی اصول عقاید شیعه در کتاب الحجه جای می دهد و به مالکیت امام معصوم (ع) برخمس توجه نشان می دهد و معادن طلا، نقره و مازاد سود تجارت و زراعت، به عنوان متعلقات خمس معرفی می شود. اما بخاری جایگاه خمس را در فروعات فقهی و در کتاب الجهاد آورده و در بحث مالکیت خمس، به کلیاتی مانند آن که رسول خدا تقسیم کننده(قاسم) غنایم بود؛ اکتفا می کند.

کلمات کلیدی

, حدیث, خمس, کافی, صحیح بخاری, کلینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091322,
author = {سید رضامهدوی and پیروزفر, سهیلا},
title = {بررسی تطبیقی روایات خمس در صحیح بخاری و کافی},
journal = {حدیث حوزه},
year = {2021},
volume = {1},
number = {20},
month = {November},
issn = {2423-3285},
pages = {47--66},
numpages = {19},
keywords = {حدیث، خمس، کافی،صحیح بخاری، کلینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی روایات خمس در صحیح بخاری و کافی
%A سید رضامهدوی
%A پیروزفر, سهیلا
%J حدیث حوزه
%@ 2423-3285
%D 2021

[Download]