حکمت صدرایی, دوره (2), شماره (20), سال (2022-9) , صفحات (85-98)

عنوان : ( دلالت‌های روان‌شناختی حکمت متعالیه ملاصدرا )

نویسندگان: سمانه شیخ نظامی , محمدسعید عبدخدائی , زهره سپهری شاملو , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش استخراج مفاهیمی از بطن حکمت متعالیه برای شکل­دهی به یک نظریه روان­شناسی است. فرضیه اساسی این است که آرای صدرالمتألهین حاوی دلالت­های مورد نیاز برای شکل­دهی به یک نظریه روان­شناسی است. فرض­های دوم و سوم این است که می­توان برای بخش­های مختلف یک نظریه روان­شناسی، دلالت­های متناسب را از حکمت متعالیه ملاصدرا استخراج کرد. همچنین نظرات ملاصدرا در قیاس با نظریات موجود در روان­شناسی، صاحب مفاهیم راهگشا و تبیین­کننده است. نتایج حاصل از پژوهش، این فرض­ها را تأیید کرده و نشان می­دهد که آرای ملاصدرا حاوی مفاهیم مهمی برای علم روان­شناسی است و با بررسی انسان­شناسی صدرایی، پیش­فرض­های اساسی در یک رویکرد روان­شناسی را می­توان استخراج کرد. در این مقاله پیش­فرض­هایی در زمینۀ هستی­شناسی استخراج و به تناسب در زمینه «جایگاه انسان در عالم» با رویکرد اگزیستانسیالیسم و در زمینۀ «تعریف انسان» با رویکرد رفتارگرایی در قیاس قرار گرفته است. همچنین برخی پیش­فرض­های مربوط به «تحول و رشد انسان» استخراج شده است و در زمینه «غرایز انسان» با رویکرد روان تحلیلی و «ویژگی­های تحول» با نظریه «ساخت و سازگرایی» پیاژه مورد قیاس قرار گرفته است. در زمینه مراتب بی­نهایت تحول در آرای صدرایی، مابه­ازایی در روان­شناسی برای قیاس یافت نشد.

کلمات کلیدی

حکمت متعالیه نظریه تحول هستی‌شناسی مکتب وجودگرایی مکتب رفتارگرایی ساخت و سازگرایی رویکرد روان تحلیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091388,
author = {شیخ نظامی, سمانه and عبدخدائی, محمدسعید and سپهری شاملو, زهره and جوارشکیان, عباس},
title = {دلالت‌های روان‌شناختی حکمت متعالیه ملاصدرا},
journal = {حکمت صدرایی},
year = {2022},
volume = {2},
number = {20},
month = {September},
issn = {2322-1992},
pages = {85--98},
numpages = {13},
keywords = {حکمت متعالیه نظریه تحول هستی‌شناسی مکتب وجودگرایی مکتب رفتارگرایی ساخت و سازگرایی رویکرد روان تحلیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دلالت‌های روان‌شناختی حکمت متعالیه ملاصدرا
%A شیخ نظامی, سمانه
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A سپهری شاملو, زهره
%A جوارشکیان, عباس
%J حکمت صدرایی
%@ 2322-1992
%D 2022

[Download]