زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (14), شماره (3), سال (2020-12) , صفحات (379-408)

عنوان : ( تعیین تنشهای برجا و بررسی پتانسیل فعالیت مجدد شکستگیهاو گسلها جهت تزریق CO2 برای ازدیاد برداشت نفت در میدان نفتی گچساران )

نویسندگان: محمدکاظم امیری , غلامرضا لشکری پور , سیاوش قابزلو , ناصر حافظی مقدس , مجتبی حیدری تجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تزریق CO2 در سازندهای زمین­شناسی، مانند مخازن تخلیه شده نفت و گاز، علاوه بر مزیت­های زیست­محیطی یکی از روش­های مؤثر ازدیاد برداشت نفت به‌عنوان ازدیاد برداشت ثالثیه است. وجود مخازن دارای افت فشار و نیازمند به تزریق گاز در جنوب غرب ایران از یک طرف و داشتن اثرات فنی و زیست­محیطی از طرف دیگر سبب ایجاد پتانسیل مناسبی جهت تزریق گاز CO2 برای ازدیاد برداشت در این منطقه شده است. برای انجام یک پروژه تزریق CO2، در اولین گام، یک ارزیابی از وضعیت فشار منفذی مخزن، مقادیر و جهت‌گیری تنش‌های برجا و وضعیت شکستگی­ها و گسل­ها مورد نیاز است. در این پژوهش، ابتدا فشار منفذی بر اساس روش ایتون تغییر یافته[1]برای 47 چاه برآورد و با داده­های آزمون مجدد سازند[2] و فشار گل اعتبارسنجی شد. مقادیر تنش‌های برجا برای 47 چاه در طول میدان گچساران، با استفاده از روابط پوروالاستیک، تخمین زده و با استفاده از داده­های آزمون­های نشت و نشت تمدید یافته[3] اعتبارسنجی شد. سپس جهت­گیری تنش‌های برجای افقی و شکستگی­ها بر استفاده نگاره­های تصویری بررسی شد. رژیم تنش در میدان بررسی شده نرمال تعیین شد. در نهایت با استفاده تئوری گسل در حالت تنش بحرانی وضعیت شکستگی­ها و گسل­ها از نظر فعالیت هیدرولیکی و مکانیکی ارزیابی شد. در این بررسی گسل­های شمارۀ 15، 6، 10 و 2 به‌ترتیب مستعدترین گسل­ها برای فعالیت مجدد در طی تزریق CO2 بودند.

کلمات کلیدی

, تزریق CO2, فشار منفذی, تنش‌های برجا, تحلیل شکستگی‌ها و گسل‌ها, تئوری گسل در حالت تنش بحرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091443,
author = {امیری, محمدکاظم and لشکری پور, غلامرضا and سیاوش قابزلو and حافظی مقدس, ناصر and مجتبی حیدری تجره},
title = {تعیین تنشهای برجا و بررسی پتانسیل فعالیت مجدد شکستگیهاو گسلها جهت تزریق CO2 برای ازدیاد برداشت نفت در میدان نفتی گچساران},
journal = {زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2020},
volume = {14},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-6837},
pages = {379--408},
numpages = {29},
keywords = {تزریق CO2، فشار منفذی، تنش‌های برجا، تحلیل شکستگی‌ها و گسل‌ها، تئوری گسل در حالت تنش بحرانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین تنشهای برجا و بررسی پتانسیل فعالیت مجدد شکستگیهاو گسلها جهت تزریق CO2 برای ازدیاد برداشت نفت در میدان نفتی گچساران
%A امیری, محمدکاظم
%A لشکری پور, غلامرضا
%A سیاوش قابزلو
%A حافظی مقدس, ناصر
%A مجتبی حیدری تجره
%J زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی
%@ 2228-6837
%D 2020

[Download]