چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2022-09-07

عنوان : ( زمین شناسی، کانی سازی، آلتراسیون و زمین شیمی منطقه اکتشافی مس سریش، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: امین صابرمقدم نظام دوست , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار مس سریش در استان خراسان رضوی، جنوب شهرستان سبزوار و در زون ایران مرکزی قرار گرفته است. واحدهای سنگی منطقه شامل سنگ های آتشفشانی-رسوبی کرتاسه و واحدهای رسوبی ائوسن می-باشد. کانه زایی کنترل گسلی دارد و به شکل رگه-رگچه ای با امتداد شمال شرق-جنوب غرب در واحد بازالتی تشکیل شده است. کانی های اولیه شامل کالکوپیریت، پیریت و کانی های ثانویه شامل مالاکیت، کالکوزیت، کوولیت و گوتیت است. آلتراسیون غالب همراه با کانی سازی رگه ای، سیلیسی شدن است. و آلتراسیون های پروپلیتیک، سریسیتی و کربناتی نیز در محدوده مورد مطالعه دیده شده است. بی هنجاری مس حداکثر 32/4 درصد و طلا حداکثر ppb 206 است و میزان آنتیموان، آرسنیک، نقره، سرب و روی در حد ناچیزی بوده و کانی خاصی را ایجاد نکرده اند. دو عنصر طلا و آرسنیک همبستگی پایینی در محدوده مورد مطالعه دارند. سنگ میزبان، آلتراسیون، نحوه تشکیل و گسترش کانی سازی منطقه سریش مشابه کانسارهای رگه ای هیدروترمال است.

کلمات کلیدی

, مس رگه ای هیدروترمال , زمین شیمی , سریش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091495,
author = {صابرمقدم نظام دوست, امین and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {زمین شناسی، کانی سازی، آلتراسیون و زمین شیمی منطقه اکتشافی مس سریش، استان خراسان رضوی},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2022},
location = {گناباد, ايران},
keywords = {مس رگه ای هیدروترمال - زمین شیمی - سریش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، کانی سازی، آلتراسیون و زمین شیمی منطقه اکتشافی مس سریش، استان خراسان رضوی
%A صابرمقدم نظام دوست, امین
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2022

[Download]