چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2022-09-07

عنوان : ( زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر داده های ژئوفیزیکی منطقه اکتشافی سریش استان خراسان رضوی )

نویسندگان: امین صابرمقدم نظام دوست , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی سریش در شمال شرق ایران و 50 کیلومتری جنوب سبزوار در استان خراسان رضوی قرار دارد. زمین شناسی منطقه شامل سنگ های آتشفشانی-رسوبی کرتاسه فوقانی و واحد رسوبی ائوسن است. کانی سازی مس به صورت رگه ای در راستای شمال شرقی-جنوب غربی منطبق بر گسل هایی با همین روند می باشند. کانی های اولیه شامل کالکوپیریت، پیریت و کانی های ثانویه شامل مالاکیت،کالکوزیت، کوولیت وگوتیت است. آلتراسیون غالب همراه با رگه کانی سازی، سیلیسی شدن است. دیگر واحدهای اطراف رگه تحت تاثیر آلتراسیون پروپلیتیک، کربناتی و سرسیتی قرار گرفته اند. برداشت های IP/RS نشان می دهد اگر چه کانی سازی مس در رگه و رگچه های واحد بازالتی رخنمون دارند اما ناهنجاری اصلی در زیر سطح به سمت غرب و بین دو واحد بازالتی و رسوبات کواترنر واقع شده است.

کلمات کلیدی

, مس رگه ای هیدروترمال , ژئوفیزیک , سریش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091496,
author = {صابرمقدم نظام دوست, امین and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر داده های ژئوفیزیکی منطقه اکتشافی سریش استان خراسان رضوی},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2022},
location = {گناباد, ايران},
keywords = {مس رگه ای هیدروترمال - ژئوفیزیک - سریش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر داده های ژئوفیزیکی منطقه اکتشافی سریش استان خراسان رضوی
%A صابرمقدم نظام دوست, امین
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2022

[Download]