دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران , 2023-02-09

عنوان : ( مدیریت ریسک پروژه‌های ساختمانی سبز از طریق BIM با در نظر گرفتن حوزه‌های دانش مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK )

نویسندگان: عارفه محمدی , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر ساختمان سبز توجه گسترده ای را به خود جلب کرده است. افزایش تعداد پروژه های ساختمانی در ایران تأثیرات قابل توجهی بر محیط زیست گذاشته است و اجرای ساختمان سبز یک راه مفید برای کاهش خطرات زیست محیطی است. پروژه های ساختمان سبز به طور ناخواسته با ریسک هایی مواجه هستند که از بازدهی آنها می کاهد، بنابراین مدیریت این ریسک ها میتواند نقش مؤثری در موفقیت پروژه های ساختمانی سبز داشته باشد. هدف این مطالعه مدیریت ریسک پروژه‌های ساختمانی سبز از طریق BIM با در نظر گرفتن حوزه‌های دانش مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK می باشد. جامعه آماری این مقاله خبرگان و کارشناسان در صنعت ساختمان های سبز می باشند. در گام نخست بر اساس مطالعات انجام شده ریسک پروژه‌های ساختمانی سبز از طریق BIM با در نظر گرفتن حوزه‌های دانش مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK استخراج شد که شامل 7 ریسک در 5 بعد BIM است. جهت تائید و یا غربالگری این شاخص‌ها از روایی محتوا CVR استفاده شد. سپس با استفاده از روش تاپسیس، ریسک های پروژه های ساختمانی سبز در ابعاد مختلف BIM رتبه بندی شدند. نتایج نشان میدهد که در بین تمامی شاخص‌ها، مدیریت ریسک‌های هزینه‌ای ساختمان‌های سبز در بعد پنجم رتبه اول را کسب کرده است. مدیریت ریسک‌های زیست‌محیطی ساختمان‌های سبز در بعد هفتم رتبه دوم و مدیریت ریسک‌های کیفی ساختمان‌های سبز در بعد ششم رتبه سوم را کسب کرده است.

کلمات کلیدی

, ریسک, مدیریت ریسک, مدیریت پروژه, ساختمان سبز, مدلسازی اطلاعات ساختمان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091593,
author = {محمدی, عارفه and شریعتمدار, هاشم},
title = {مدیریت ریسک پروژه‌های ساختمانی سبز از طریق BIM با در نظر گرفتن حوزه‌های دانش مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK},
booktitle = {دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران},
year = {2023},
location = {ایران, ايران},
keywords = {ریسک، مدیریت ریسک، مدیریت پروژه، ساختمان سبز، مدلسازی اطلاعات ساختمان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت ریسک پروژه‌های ساختمانی سبز از طریق BIM با در نظر گرفتن حوزه‌های دانش مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK
%A محمدی, عارفه
%A شریعتمدار, هاشم
%J دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
%D 2023

[Download]