اندیشه نوین دینی, دوره (18), شماره (71), سال (2023-1) , صفحات (139-158)

عنوان : ( راهکارهای عینیت بخشی به معنای زندگی از دیدگاه دکترفرانکل و علامه جعفری )

نویسندگان: عبدالقاسم کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علامه جعفری ودکتر فرانکل برای عینیت بخشی معنا به زندگی،سازو کارهای عملی خاصی را بر اساس اصول و مبانی مکتب فکری خود پیشنهاد می دهند. مسئله تحقیق دراین پژوهش بنیادی که به روش تحقیق کتابخانه ای وبا رویکرد تحلیلی-توصیفی است،راهکارهای عملی جعفری به عنوان یک فیلسوف معناگرای اسلامی وفرانکل مبدع سبک معنا‌درمانی به عنوان یک روان‌شناس بزرگ غربی می باشد.یافته های تحقیق نشان می دهد،جعفری بر اساس مبانی و متدهای دینی،عقلانی و وجدانی با طرح مراحل و اصول سه گانه تصعید روح،اصول تعالی بخش و اصول سلبی محقق کردن حیات‌معقول را برای معنابخشی به زندگی ترسیم می کند.وفرانکل بر مبنای اصول و متدهای تجربی و روانشناسی سه رویکرد ارزش های تجربی،ارزش های خلاقانه و ارزش های نگرشی را برای تحقق معنابخشی از طریق عشق،وجدان،حقیقت روح، خودآگاهی،مسئولیت‌ پذیری و انتخاب‌گری را پیشنهاد می دهد،و معتقد است در زندگی هرکسی اگر چه دربدترین موقعیت باشد همیشه گزینه‌ای برای معنابخشی وجود دارد،که باید توسط خودش کشف شود.

کلمات کلیدی

, راهکارهای عینیت‌بخشی, جعفری, فرانکل, رویکردها, اصول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091651,
author = {کریمی, عبدالقاسم},
title = {راهکارهای عینیت بخشی به معنای زندگی از دیدگاه دکترفرانکل و علامه جعفری},
journal = {اندیشه نوین دینی},
year = {2023},
volume = {18},
number = {71},
month = {January},
issn = {2008-9481},
pages = {139--158},
numpages = {19},
keywords = {راهکارهای عینیت‌بخشی، جعفری،فرانکل،رویکردها،اصول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهکارهای عینیت بخشی به معنای زندگی از دیدگاه دکترفرانکل و علامه جعفری
%A کریمی, عبدالقاسم
%J اندیشه نوین دینی
%@ 2008-9481
%D 2023

[Download]