هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2021-09-07

عنوان : ( ارزیابی انتقال پایدار ژن سیانوویرین N در گیاه توتون ترانسژنیک در نسل (T(۱ )

نویسندگان: فریده مقری , نسرین مشتاقی , فرهاد شکوهی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیانوویرین (CV-N)۱N یک پروتئین کوچک با خاصیت ضدویروسی است که بوسیله سیانوباکتری ۲Nostoc ellipsosporumتولید می شود . به دلیل اتصالات غیر قابل برگشت پروتئین سیانوویرین N به باندهای N ترمینال الیگوساگاریدهایی با مانوز بالادر سطح غشای گلیکوپروتئین (gp۱۲۰ ) ویروس HIV ، این پروتئین به عنوان یک عامل ضدویروس قوی شناسایی شده است.در این پژوهش بیان دائم پروتئین سیانوویرین N که به واسطه آگروباکتریوم تومفاشینس در گیاه توتون انتقال یافته بود بعد ازتایید در نسل (T(۰، در نسل (T(۱ بررسی شد . بدین منظور، انتقال و بیان پایدار آن در نسل (T(۱ بوسیله آزمون PCR و RT-PCRتعداد هشت گیاه بررسی و شش عدد تایید گردید؛ در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که می توان از گیاه توتون به عنوانمیزبان برای تولید پروتئین سیانوویرین N بهره برد. البته در ادامه باید کارایی این پروتئین استحصالی برعلیه ویروس HIV موردبررسی قرار گیرد تا بتوان از آن به عنوان داروی ضدویروس HIV در تحقیقات آتی کمک گرفت.

کلمات کلیدی

, انتقال ژن , توتون , سیانوویرین N , ویروس HIV
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091690,
author = {مقری, فریده and مشتاقی, نسرین and شکوهی فر, فرهاد},
title = {ارزیابی انتقال پایدار ژن سیانوویرین N در گیاه توتون ترانسژنیک در نسل (T(۱},
booktitle = {هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2021},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {انتقال ژن ، توتون ، سیانوویرین N ، ویروس HIV},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی انتقال پایدار ژن سیانوویرین N در گیاه توتون ترانسژنیک در نسل (T(۱
%A مقری, فریده
%A مشتاقی, نسرین
%A شکوهی فر, فرهاد
%J هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2021

[Download]