پژوهش‌های روستایی, دوره (13), شماره (2), سال (2022-9) , صفحات (314-331)

عنوان : ( شناسایی پیش ران ها و سناریوهای موثر بر مدیریت یکپارچه روستاهای حوضه آبخیز داورزن )

نویسندگان: لیدا علیزاده دولت آبادی , حمید شایان , طاهره صادقلو , مریم قاسمی , سیدرضا حسین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت یکپارچه آبخیزداری می‌تواند به‌عنوان یک پیش‌شرط لازم برای مدیریت پایدار و بهبود سبک زندگی و معیشت مردم محلی موردتوجه قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیشران‌ها و سناریوهای مؤثر بر مدیریت یکپارچه روستاهای حوضه آبخیز داورزن است. برای این کار از ابزار پرسش‌نامه استفاده شد که به‌وسیله کارشناسان خبره و اجرایی(شامل اعضای هیئت‌علمی صاحب‌نظر و کارکنان منابع طبیعی، سازمان‌های مردم‌نهاد فعال و جوامع محلی) تکمیل گردید. اعضای آن به روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند. برای مشخص کردن پیشران‌های چالش‌برانگیز از مدل MICMAC استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، شاخص‌هایی ازجمله پایین بودن متوسط درآمد و سرمایه بهره‌برداران؛ کمبود تسهیلات اعطایی کم‌بهره بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوق حمایت از توسعه تنوع معیشتی و اتکای ضعیف دولت به بخش خصوصی در واگذاری اختیارات به این بخش به دلایلی ازجمله ورشکستگی یا بی‌تعهدی سرمایه‌گذاران و... مهم‌ترین پیشران‌های دخیل در زمینه مدیریت یکپارچه آبخیز روستایی داورزن را شکل می‌دهند. برای تشریح سناریوهای محتمل از نرم‌افزار سناریو ویزارد استفاده شد. نتایج این بخش نشان داد از مجموع 24 وضعیت موجود، سناریوی دهم به‌عنوان مطلوب‌ترین حالت سناریوی ممکن در نظر گرفته شد.

کلمات کلیدی

مدیریت یکپارچه. آبخیز. رویکرد آینده پژوهی. توسعه روستایی. داورزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091708,
author = {علیزاده دولت آبادی, لیدا and شایان, حمید and صادقلو, طاهره and قاسمی, مریم and حسین زاده, سیدرضا},
title = {شناسایی پیش ران ها و سناریوهای موثر بر مدیریت یکپارچه روستاهای حوضه آبخیز داورزن},
journal = {پژوهش‌های روستایی},
year = {2022},
volume = {13},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7373},
pages = {314--331},
numpages = {17},
keywords = {مدیریت یکپارچه. آبخیز. رویکرد آینده پژوهی. توسعه روستایی. داورزن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی پیش ران ها و سناریوهای موثر بر مدیریت یکپارچه روستاهای حوضه آبخیز داورزن
%A علیزاده دولت آبادی, لیدا
%A شایان, حمید
%A صادقلو, طاهره
%A قاسمی, مریم
%A حسین زاده, سیدرضا
%J پژوهش‌های روستایی
%@ 2008-7373
%D 2022

[Download]