چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2022-09-07

عنوان : ( بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی اطراف معادن تراورتن (شمال فریمان) جهت کشاورزی )

نویسندگان: حدیثه کیوانلوشهرستانکی , محمدحسین محمودی قرائی , حسین صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی اطراف معادن تراورتن در منطقه شمال شرق فریمان جهت مصارف کشاورزی پرداخته شد. به منظور تعیین ترکیب شیمیایی آب ها، تعداد هفت نمونه از چشمه های منطقه ی مورد مطالعه برداشت شد. ارزیابی کیفی آب‌ها جهت مصارف آبیاری با استفاده از ترسیم نمودار ویلکاکس(Wilcox) ، محاسبه ی درصد سدیم (%Na)‌ و خطر منیزیم (MH)انجام شد. بر اساس نمودار Wilcox، 28 درصد از نمونه های مورد مطالعه در رده ی کمی شور و 72 درصد از نمونه ها در رده ی شور اما قابل استفاده برای آبیاری قرار داشت. بر اساس پارامتر درصد سدیم ۱۴.۲۸درصد در رده ی خوب و سایر نمونه ها در رده ی عالی قرار دارند. پارامتر خطر منیزیم (MH)نشان داد که تمامی نمونه ها دارای خطر منیزیم بیش از 50 درصد بوده و برای کشاورزی مناسب نیستند. ترکیب شیمیایی منیزیم-بیکربناته و خطر بالای منیزیم نمونه های آب بررسی شده، متأثر از حضور نهشته های تراورتنی و افیولیت ها در این محدوده ی مطالعاتی است.

کلمات کلیدی

, کیفیت آب زیرزمینی, مصارف کشاورزی, تروارتن, فریمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091816,
author = {کیوانلوشهرستانکی, حدیثه and محمودی قرائی, محمدحسین and صادقی, حسین},
title = {بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی اطراف معادن تراورتن (شمال فریمان) جهت کشاورزی},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2022},
location = {گناباد, ايران},
keywords = {کیفیت آب زیرزمینی، مصارف کشاورزی، تروارتن، فریمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی اطراف معادن تراورتن (شمال فریمان) جهت کشاورزی
%A کیوانلوشهرستانکی, حدیثه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A صادقی, حسین
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2022

[Download]