ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران , 2022-02-02

عنوان : ( ژئوشیمی آب چشمه های منطقه تراورتنی شمال شرق فریمان، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: حدیثه کیوانلوشهرستانکی , محمدحسین محمودی قرائی , حسین صادقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه ژئوشیمی چشمه های آب اطراف نهشته های تراورتنی منطقه شمال شرق فریمان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور اندازه گیری غلظت یون های اصلی (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, CO32-, Cl-, SO42-) و تعیین ترکیب شیمیایی آب ها، تعداد 7 نمونه از چشمه های منطقه برداشت شد. پارامترهای دما (T)، pH و هدایت الکتریکی (EC) هنگام نمونه برداری اندازه گیری شدند. مقدار pH از 34/7 تا 75/7 و EC از 597 تا 1424 میکروزیمنس بر سانتی متر متغیر بود. نمودار پایپر(Piper) نشان داد که ترکیب شیمیایی تمام نمونه های آب برداشت شده، منیزیم بی کربناته (Mg-HCO3) بود. همچنین محاسبه ی نسبت های یونی جهت تعیین منشاً یون ها نشان داد که هوازدگی و انحلال سنگ های کربناته مهمترین عامل تأثیرگذار بر شیمی آب ها هستند. مطالعات ما درباره ی سازوکار تشکیل نهشته های ترواروتنی و منشأ آنها در ارتباط با چشمه های آب در این منطقه در حال انجام است.

کلمات کلیدی

, هیدروژئوشیمی, چشمه ی آب, تراورتن, فریمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091817,
author = {کیوانلوشهرستانکی, حدیثه and محمودی قرائی, محمدحسین and صادقی, حسین},
title = {ژئوشیمی آب چشمه های منطقه تراورتنی شمال شرق فریمان، استان خراسان رضوی},
booktitle = {ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2022},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {هیدروژئوشیمی، چشمه ی آب، تراورتن، فریمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ژئوشیمی آب چشمه های منطقه تراورتنی شمال شرق فریمان، استان خراسان رضوی
%A کیوانلوشهرستانکی, حدیثه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A صادقی, حسین
%J ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2022

[Download]