شانزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی , 2022-07-21

عنوان : ( شبیه‌سازی CFD جداکننده دوفازی آب و نفت و بررسی کاهش محدوده محاسباتی آن با استفاده از خط تقارن هندسه جداکننده )

نویسندگان: محمد دهقان یکه باغی , مهدی کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خروجی چاه‌های نفت به طور معمول شامل سه فاز آب، نفت و گاز هستند. جداسازی این سه فاز در صنایع نفت و پتروشیمی فرآیند بسیار مهمی می‌باشد. از این‌رو طراحی جداکننده‌های فازی که جداسازی سه یا دو فاز را انجام می‌دهند، مورد اهمیت واقع می‌شود. عملکرد جداکننده‌ها معمولا به وسیله میانگین زمان اقامت سنجیده می‌شود. از سوی دیگر کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی و نرم‌‌افزار‌های مرتبط با آن با قدرتمند‌تر شدن سیستم‌های محاسباتی در طراحی سیستم‌های مهندسی افزایش یافته است. به همین دلیل در این پژوهش عملکرد یک جداکننده آب و نفت با استفاده از نرم‌افزار انسیس-فلوئنت به روش دینامیک سیالات محاسباتی بررسی می‌گردد. در این بررسی از میانگین زمان اقامت برای مقایسه شبیه‌سازی‌ها استفاده شده است. از جداکننده دوفازی آزمایشگاهی موجود در مقالات گذشته برای صحت‌سنجی شبیه‌سازی استفاده گردید. سپس تاثیر نصف کردن محدوده محاسباتی از خط تقارن آن بررسی می‌شود. این بررسی به این دلیل اهمیت دارد که در برخی از جداکننده‌ها ممکن است جریان به صورت مستقیم نبوده و به صورت چرخشی باشد که در این صورت نصف کردن محدوده محاسباتی ممکن است باعث ایجاد خطای زیادی بشود. مزیت نصف کردن محدوده محاسباتی باعث کاهش هزینه محاسباتی می‌شود که در مبحث دینامیک سیالات محاسباتی بسیار مهم می‌باشد.

کلمات کلیدی

, جداکننده چندفازی, شبیه‌سازی CFD, جداکننده‌ آب و نفت, میانگین زمان اقامت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091863,
author = {دهقان یکه باغی, محمد and کریمی, مهدی},
title = {شبیه‌سازی CFD جداکننده دوفازی آب و نفت و بررسی کاهش محدوده محاسباتی آن با استفاده از خط تقارن هندسه جداکننده},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی},
year = {2022},
location = {بابل, ايران},
keywords = {جداکننده چندفازی، شبیه‌سازی CFD، جداکننده‌ آب و نفت، میانگین زمان اقامت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه‌سازی CFD جداکننده دوفازی آب و نفت و بررسی کاهش محدوده محاسباتی آن با استفاده از خط تقارن هندسه جداکننده
%A دهقان یکه باغی, محمد
%A کریمی, مهدی
%J شانزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
%D 2022

[Download]