مهندسی متالورژی و مواد, سال (2022-6)

عنوان : ( سنتز اکسید های منگنز به روش احتراق در محلول )

نویسندگان: مهسا محمدی مقدم , مصطفی میرجلیلی , جلیل وحدتی خاکی , سحر ملازاده بیدختی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طول سالیان متمادی، اکسیدهای منگنز به‌طور قابل‌توجهی، علاقه‌ی محققان زیادی را به خاطر خواص فیزیکی-شیمیایی و کاربردهای بالقوه‌ای که دارند، جذب کرده‌اند. در میان اکسیدهای منگنز، دی‌اکسید منگنز در چندین حالت بلوری مختلف وجود دارد که ساختار بلوری به مقدار زیادی خواص آن شامل خواص مغناطیسی، شناسایی‌های الکتروشیمیایی، جذب مولکولی را تعیین می‌کند. تاکنون، روش‌های متفاوتی جهت سنتز این مواد استفاده‌شده است. در تحقیق حاضر، روش تک‌مرحله‌ای سنتز احتراقی در محلول به‌منظور سنتز اکسید های مختلف منگنز و به ویژه دی اکسید منگنز پیشنهادشده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نوع سوخت، نسبت بین ظرفیت عناصر احیا کننده و ظرفیت عناصر اکسید کننده، دمای آدیاباتیک و مقدار افزودنی‌ها بر پایداری ساختار اکسیدهای منگنز است. سپس آنالیز پراش پرتو ایکس و آنالیز ریزساختاری میکروسکوپ الکترونی روبشی از ذرات سنتز شده، گرفته شدند. تحقیقات انجام‌شده بیانگر این است که شرایط بهینه برای سنتز استفاده از سوخت اوره در نسبت های 0.25 و 0.15 است. همچنین، تأثیر عملیات حرارتی و افزودنی بر بلورینگی ذرات سنتز شده در شرایط مختلف، مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از آن بودند که عملیات حرارتی منجر به افزایش بلورینگی نمونه ها می شود و استفاده از نمک ها در مقادیر کم (0.01 و 0.05 گرم) بر پایداری اکسیدهای منگنز موثر بودند. نتایج تحقیق حاضر نشان دادند که سنتز اکسیدهای مختلف منگنز با چالش هایی روبرو است، که در تحقیق حاضر به صورت تک مرحله ای و با کمک سنتز احتراقی در محلول با موفقیت انجام شد.

کلمات کلیدی

, اکسید های منگنز, سنتز احتراقی در محلول, اوره, گلایسین, عملیات حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091947,
author = {محمدی مقدم, مهسا and میرجلیلی, مصطفی and وحدتی خاکی, جلیل and ملازاده بیدختی, سحر},
title = {سنتز اکسید های منگنز به روش احتراق در محلول},
journal = {مهندسی متالورژی و مواد},
year = {2022},
month = {June},
issn = {2008-7462},
keywords = {اکسید های منگنز، سنتز احتراقی در محلول، اوره، گلایسین، عملیات حرارتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنتز اکسید های منگنز به روش احتراق در محلول
%A محمدی مقدم, مهسا
%A میرجلیلی, مصطفی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A ملازاده بیدختی, سحر
%J مهندسی متالورژی و مواد
%@ 2008-7462
%D 2022

[Download]