سیره پژوهی اهل بیت رویکرد تمدنی, دوره (8), شماره (14), سال (2022-10) , صفحات (45-62)

عنوان : ( رابطه حضرت فاطمه (س) و امام علی (ع) )

نویسندگان: سارا خاتمی , مجتبی سلطانی احمدی , مصطفی گوهری فخرآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه امام علی و حضرت فاطمه با تفاوت نسبت به تصویر شیعه است.

کلمات کلیدی

طبقات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092022,
author = {سارا خاتمی and مجتبی سلطانی احمدی and گوهری فخرآباد, مصطفی},
title = {رابطه حضرت فاطمه (س) و امام علی (ع)},
journal = {سیره پژوهی اهل بیت رویکرد تمدنی},
year = {2022},
volume = {8},
number = {14},
month = {October},
issn = {2538-5682},
pages = {45--62},
numpages = {17},
keywords = {طبقات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه حضرت فاطمه (س) و امام علی (ع)
%A سارا خاتمی
%A مجتبی سلطانی احمدی
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%J سیره پژوهی اهل بیت رویکرد تمدنی
%@ 2538-5682
%D 2022

[Download]