علوم اجتماعی, سال (2022-7)

عنوان : ( تاثیر تفاوت‌های نسلی بر ارزش‌های فردی در محیط کار )

نویسندگان: افسانه یوسف پور , علیرضا خوراکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات تاریخی اخیر یک شکاف نسلی در ایران ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد که جوانان ایرانی به ارزش‌های متفاوتی مقید هستند، که اگر به درستی شناخته شوند، بی‌تردید به جلوگیری از درگیری‌ها و چالش‌های متعدد در سازمآن‌ها نیز کمک می‌کند. این پژوهش به بررسی تفاوت‌های نسلی در ارزش‌های فردی در ایران می‌پردازد. برای این منظور دو مطالعه تجربی انجام شده است. اولین مطالعه 71 خانواده ایرانی (شامل 238 فرزند بزرگسال و والدین آن‌ها) را از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب کرد و برای بررسی تفاوت‌های نسلی در ارزش‌های فردی آن‌ها را بواسطۀ پرسشنامه ارزش‌های شوارتز مورد مطالعه قرار داد، همچنین مطالعه دوم بر جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر از طریق مصاحبه‌ ساختاریافته با 125 تن از اعضای همین خانواده‌ها برای حمایت از یافته‌های مطالعه اول متمرکز است. مطالعه اول تفاوت‌های نسلی را در همه ارزش‌های مورد مطالعه به جز خیرخواهی نشان داد، به طوری که نسل جوان از قدرت، موفقیت و لذت‌گرایی بر هم‌نوایی و سنت ترجیح می‌دهند. به طور کلی، نتایج مطالعه اول و دوم با هم مطابقت داشتند.

کلمات کلیدی

, نسل, ارزش‌های فردی شوارتز, خانواده‌های ایرانی, مدیریت سازمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092107,
author = {یوسف پور, افسانه and خوراکیان, علیرضا},
title = {تاثیر تفاوت‌های نسلی بر ارزش‌های فردی در محیط کار},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2022},
month = {July},
issn = {2008-1383},
keywords = {نسل، ارزش‌های فردی شوارتز، خانواده‌های ایرانی، مدیریت سازمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تفاوت‌های نسلی بر ارزش‌های فردی در محیط کار
%A یوسف پور, افسانه
%A خوراکیان, علیرضا
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2022

[Download]