اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی، دانشگاه گنبد کاووس , 2022-02-03

عنوان : ( مقایسه روشهای استخراج کراتین از پشم و ارزیابی اثرات آن بر ویژگیهای کراتین )

نویسندگان: عذرا پیروی ریوش , منصور مشرقی , احمد حسینی بندقرایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید مواد مفید با قابلیتهای ویژه، از محصولات جانبی و زاید، یکی از اهداف مهم مدیریت و بازیافت زباله است که در بسیاری از کشورها مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. پشم یکی از مهمترین منابع کراتین است که بیش از 95 درصد آن را پروتئین کراتین تشکیل میدهد. کراتین یک پلی آمید با عملکرد شیمیایی بالا است و به علت توالیهای کوتاه پپتیدی اسیدی با خاصیت چسبندگی سلول، دارای پتانسیل تجاری بالایی در کاربردهای زیست پزشکی از جمله فیلمهای زیستی، مواد آرایشی، غشای پزشکی، اسفنج، ژل تزریقی، رهایش دارو، داربست متخلخل برای کشت بافت در مهندسی بافت است. کراتین با داشتن گروههای عاملی زیاد، میتواند به عنوان یک جاذب قدرتمند در حذف آلایندههای آب به کار برده شود. با توجه به ساختار سه بعدی پیچیدهکراتین، انحلال و استخراج آن فرایندی دشوار است. این فرایند، نیازمند استفاده از روشها و شرایط شیمیایی سخت است که منجر به تخریب شدید کراتین میشود. این مساله میتواند کاربرد آن را با یکسری محدودیتها و موانع مواجه کند. در این پژوهش کراتین موجود در الیاف پشم با سه روش احیا، هیدرولیز قلیایی و سولفیتولیز استخراج شد. در روش هیدرولیز قلیایی کراتین با استفاده از سدیم هیدروکسید استخراج و با کمک امواج اولتراسونیک تبدیل به نانو کراتین شد. در روش احیا با استفاده از L سیستئین، به عنوان یک عامل کاهنده، کراتین استخراج شد. در روش سولفیتولیز احیای باندهای دیسولفیدی با سدیممتابی سولفیت، اوره و سدیم دودسیل سولفات انجام شد. به منظور انتخاب بهترین روش، بازده استخراج در هر روش، محاسبه شد. بررسی ساختار فیزیکوشیمیایی کراتین، با آزمونهای FT-IR ، XRD و تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی FE-SEM صورت گرفت. بیشترین بازده استخراج مربوط به روش سولفیتولیز و برابر با 70 درصد به دست آمد. آنالیز طیف FT-IR ، باندهای پپتیدی مربوط به آمید I و II و III را در هر سه روش نشان داد. از مقایسه الگوهای XRD پشم طبیعی و کراتین بازیابی شده از پشم، در هر سه روش کاهش پیک در حدود 9 درجه و بزرگ شدن پیک 5 / 19 درجه به وضوح قابل تشخیص بود. تصاویر میکروسکوپ الکترونی FE-SEM به دست آمده از روش سولفیتولیز یک ساختار ورقهای و متخلخل را نشان داد . در حالیکه ساختار کراتین در روش احیا و روش قلیایی به صورت دانهای بود. در این پژوهش با توجه به نتایج حاصل از آنالیزهای انجام شده و بازده استخراج، روش سولفیتولیز انتخاب شد.

کلمات کلیدی

, استخراج قلیایی, سولفیتولیز, احیا, بازده استخراج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1092170,
author = {پیروی ریوش, عذرا and مشرقی, منصور and احمد حسینی بندقرایی},
title = {مقایسه روشهای استخراج کراتین از پشم و ارزیابی اثرات آن بر ویژگیهای کراتین},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی، دانشگاه گنبد کاووس},
year = {2022},
location = {گنبد کاووس, ايران},
keywords = {استخراج قلیایی، سولفیتولیز، احیا، بازده استخراج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روشهای استخراج کراتین از پشم و ارزیابی اثرات آن بر ویژگیهای کراتین
%A پیروی ریوش, عذرا
%A مشرقی, منصور
%A احمد حسینی بندقرایی
%J اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی، دانشگاه گنبد کاووس
%D 2022

[Download]