جستارهایی در فلسفه و کلام, سال (2022-5)

عنوان : ( نتیه گرایی در اخلاق اسلامی از دریچه واقع گرایی )

نویسندگان: مهرداد ندیمی , جهانگیر مسعودی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اخلاق هنجاری راجع به ملاک «خوب و بد» و «درستی و نادرستی» افعال اختیاری انسان دو نظریه در ساحت اندیشه غرب مطرح است که عبارت‌اند از نظریه نتیجه گرایی و نظریه وظیفه گرایی. نتیجه گرایان خوب، بد، درستی و نادرستی عمل را وابسته به نتایج حاصل از عمل مانند لذت، سود، قدرت و ... می‌دانند و در مقابل وظیفه گرایان، بدون لحاظ نتیجه حاصل از فعلتا حدودی ذات عمل را معیار ارزش‌گذاری اعمال انسان می‌دانند. نظریه اخلاقی اسلام جزء کدام یک از این رویکرد قرار می‌گیرد؟نگارنده معتقد است نظریه اخلاقی اسلام یک تقریر خاصی از نتیجه گرایی است. در این تحقیق درصدد این هستیم که نظریه اخلاقی اسلام را در مواجه با این دو رویکرد اخلاق هنجاری تبیین کنیم. برای این منظور ابتدا به تحلیل معناشناختی دقیق مفاهیم عام اخلاقیمی‌پردازیم سپس نظریه اخلاقی اسلام را تقریر می‌کنیم.

کلمات کلیدی

, اخلاق, نتیجه گرایی, وظیفه گرایی, واقع‌گرایی, قرب, خوب, معقول ثانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092204,
author = {ندیمی, مهرداد and مسعودی, جهانگیر and حسینی, سیدمرتضی},
title = {نتیه گرایی در اخلاق اسلامی از دریچه واقع گرایی},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2022},
month = {May},
issn = {2008-9112},
keywords = {اخلاق، نتیجه گرایی، وظیفه گرایی، واقع‌گرایی، قرب، خوب، معقول ثانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نتیه گرایی در اخلاق اسلامی از دریچه واقع گرایی
%A ندیمی, مهرداد
%A مسعودی, جهانگیر
%A حسینی, سیدمرتضی
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2022

[Download]