نفس, دوره (9), شماره (3), سال (2022-6) , صفحات (1-15)

عنوان : ( بررسی و تصحیح رساله گریپ )

نویسندگان: سید علیرضا گلشنی , محبوبه فرخنده زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حیدر میرزا مشهور به حیدر میرزای دکتر از شاهزادگان اشاری و نسل شاهرخ شاه افشاری میباسد. وی از شاگردان شایسته ریشار یا میرزا رضا خان نخستین معلم ریان فرانسه در دارالفنون و دکتر دزیره تولوزان پزشک و همه گیر شناس فرانوسی در عهد قاجار است. دکتر حیدر از پزشکان عهد ناصری و مظفری است که ریاست حفظ الصحه منطقه آذربایجان و نمایندگی مجلس شورای ملی در ددور دوم را در کارنامه خود دارد.

کلمات کلیدی

, دکتر حیدر میرزا, رساله گریپ. بیماری آنفلوانزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092419,
author = {سید علیرضا گلشنی and فرخنده زاده, محبوبه},
title = {بررسی و تصحیح رساله گریپ},
journal = {نفس},
year = {2022},
volume = {9},
number = {3},
month = {June},
issn = {2322-4517},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {دکتر حیدر میرزا، رساله گریپ. بیماری آنفلوانزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تصحیح رساله گریپ
%A سید علیرضا گلشنی
%A فرخنده زاده, محبوبه
%J نفس
%@ 2322-4517
%D 2022

[Download]