مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (13), سال (2023-8) , صفحات (369-387)

عنوان : ( ارزیابی کیفیت آب رودخانه هراز با استفاده از شاخص‌های بهداشتی، آلودگی، وزنی و حسابداری-اتماعی (مطالعه موردی : بازه پناب تا بالادست سد هراز) )

نویسندگان: شمیم لاریجانی , حسین بانژاد , عطااله کاویان , علی نقی ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رودخانه‌ها یکی از مهم‌ترین منابع تأمین و انتقال آب در بسیاری از کشورهای دنیا هستند که این امر باعث شده است که بررسی کیفیت آب رودخانه‌ها برای مصارف مختلف، بهداشتی و اجتماعی بسیار حساس و مهم باشد. در پژوهش حاضر جهت بررسی کیفیت آب رودخانه مهم هراز در استان مازندران از شاخص کیفیت آب بنیاد ملی بهداشت، شاخص آلودگی، شاخص کیفیت وزنی حسابی آب و شاخص حسابداری - اجتماعی بهره برده شده است. این شاخص‌ها برای نمونه‌های مختلف از 7 ایستگاه در طی رودخانه هراز در بازه پنجاب تا بالادست سد هراز و در بازه زمانی فصلی در سال 1400 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل نشان داده است که میانگین فصلی شاخص NSFWQI (9/47 تا 6/52) نشان از شرایط کیفی متوسط تا بد، RPI (88/3 تا 00/6) کیفیت آلودگی متوسط تا زیاد، WAWQI (40/44 تا 15/52) کیفیت خوب تا بد و شاخص DINIUS (26/49 تا 59/53) نیاز به تصفیه آب را جهت مصارف عمومی و صنعتی مورد تأکید قرار داده است. نتایج نشان داده است که در بررسی مکانی تغییرات آلودگی رودخانه هراز از ایستگاه‌ بالادست به‌طرف پایین‌دست از کیفیت آب به نحو چشمگیری کاسته می‌شود. دلیل آن تخلیه زباله و فاضلاب‌های رستوران‌های اطراف رودخانه، روستاهای بالادست، زه آب‌های کشاورزی، فضولات حیوانی، وجود معادن و کارگاه‌های برداشت شن و ماسه نام برد. در نتیجه جهت مدیریت اصولی آب رودخانه هراز باید تمهیداتی اندیشیده شود و برنامه پایش کیفی آب در آن استمرار یابد.

کلمات کلیدی

, هراز, کیفیت آب, NSFWQI, RPI, WAWQI, Dinius
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092432,
author = {لاریجانی, شمیم and بانژاد, حسین and عطااله کاویان and ضیائی, علی نقی},
title = {ارزیابی کیفیت آب رودخانه هراز با استفاده از شاخص‌های بهداشتی، آلودگی، وزنی و حسابداری-اتماعی (مطالعه موردی : بازه پناب تا بالادست سد هراز)},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2023},
volume = {13},
month = {August},
issn = {2251-7359},
pages = {369--387},
numpages = {18},
keywords = {هراز، کیفیت آب، NSFWQI، RPI، WAWQI، Dinius},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کیفیت آب رودخانه هراز با استفاده از شاخص‌های بهداشتی، آلودگی، وزنی و حسابداری-اتماعی (مطالعه موردی : بازه پناب تا بالادست سد هراز)
%A لاریجانی, شمیم
%A بانژاد, حسین
%A عطااله کاویان
%A ضیائی, علی نقی
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2023

[Download]