دانش تفسیر سیاسی, دوره (3), شماره (10), سال (2022-3) , صفحات (155-185)

عنوان : ( بررسی ویژگیهای محیط بین المللی و سیاست خارجی در توسعه اقتصادی کره جنوبی 1980-2010 )

نویسندگان: مهدی فیضی , رضا آقایی مزرجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه‌ کشورهای موفق در زمینه توسعه‌ اقتصادی نشان می‌‌‌دهد که کشورها چاره‌ای جز ورود به فرآیند توسعه با رویکرد جهانی ندارند و لازم است در این راستا میان برنامه توسعه ملی و اقتصاد یکپارچه جهانی هماهنگی ایجاد شود که انجام این وظیفه مهم بر عهده دستگاه سیاست خارجی و در هماهنگی باسیاست داخلی و محیط بین‌المللی است. این پژوهش با بهره‌گیری از رهیافت دولت توسعه‌گرای آدریان لفت ویچ به نقش محیط بین‌الملل و سیاست خارجی در توسعه اقتصادی کشور کره جنوبی می‌‌‌پردازد و در صدد پاسخگویی به این سوال است که محیط بین‌المللی و سیاست خارجی، در توسعه‌ی اقتصادی کره جنوبی در دوره‌ی زمانی 1980 تا 2010 از کدام ویژگی‌ها برخوردار بوده است؟ فرضیه ارائه‌شده دال بر این است که در توسعه‌ی اقتصادی کره جنوبی، ویژگی‌های مساعد توسعه‌ی اقتصادی در محیط بین‌المللی و تشابه و تمایز در کنشگری سیاست خارجی، وجود داشته است. شیوه جمع‌آوری داده‏ها، کتابخانه‏ای و روش تحلیل آن مقایسه‏ای می‌باشد.

کلمات کلیدی

, سیاسیت خارجی, توسعه اقتصادی, محیط بین المللی, سیاست خارجی توسعه گرا, کره جنوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092471,
author = {فیضی, مهدی and رضا آقایی مزرجی},
title = {بررسی ویژگیهای محیط بین المللی و سیاست خارجی در توسعه اقتصادی کره جنوبی 1980-2010},
journal = {دانش تفسیر سیاسی},
year = {2022},
volume = {3},
number = {10},
month = {March},
issn = {2717-1574},
pages = {155--185},
numpages = {30},
keywords = {سیاسیت خارجی، توسعه اقتصادی، محیط بین المللی، سیاست خارجی توسعه گرا، کره جنوبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویژگیهای محیط بین المللی و سیاست خارجی در توسعه اقتصادی کره جنوبی 1980-2010
%A فیضی, مهدی
%A رضا آقایی مزرجی
%J دانش تفسیر سیاسی
%@ 2717-1574
%D 2022

[Download]