جامعه شناسی سیاسی ایران, دوره (5), شماره (12), سال (2023-3) , صفحات (3249-3276)

عنوان : ( اندازه گیری شاخص نااطمینانی سیاسی اقتصاد ایران با رویکرد متن کاوی محتواهای خبری و تاثیر آن بر نوسانات بازار سرمایه )

نویسندگان: میلاد سالمی , مهدی فیضی , مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هنگام تصمیم‌گیری در شرایط نااطمینانی، افراد گاه با نادیده گرفتن بخشی از اطلاعات موجود، خوی حیوانی موردنظر کینز را از خود نشان می دهند و تصمیم‌های منطقی اتخاد نمی‌کنند. هدف این مقاله اندازه‌گیری چرخه‌های نااطمینانی در طول بهمن 1395 تا انتهای آذر 1399 است. در این بازه ‌زمانی وقایعی مانند تلاطم‌های سیاست ‌خارجه تاثیراتی مهم بر نااطمینانی سیاسی گذاشت و به تبع آن تصمیم های اقتصادی جامعه را متحول کرد. به این منظور با توجه به پیشرفت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اثرگذاری آن بر رفتار جمعی، بخشی از اخبار داده‌های رسانه‌های رسمی تلگرام را در بازه پژوهش گرد‌آوری و با استفاده از روش «متن‌کاوی مبتنی بر ناظر» با عنوان «فزاینده نااطمینانی اقتصادی»یا «کاهنده نااطمینانی اقتصادی» برچسب ‌گذاری شد. سپس با استفاده از الگوریتم «ماشین‌های بردار پشتیبان» فرایند یادگیری ماشین به منظور برچسب‌گذاری کامل پیکره تکمیل گردید. در گام بعد با استفاده از شهود تاریخی نتایج ارزیابی شدند. نتایج اثر این شاخص با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بر بازدهی شاخص کل هم‌وزن بازار سرمایه نشان داد که نوسانات این شاخص بر نوسانات بازار سرمایه تاثیر مثبت دارد.

کلمات کلیدی

, نااطمینانی سیاسی, بازار سرمایه, یادگیری ماشین, متن کاوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092474,
author = {سالمی, میلاد and فیضی, مهدی and سلیمی فر, مصطفی},
title = {اندازه گیری شاخص نااطمینانی سیاسی اقتصاد ایران با رویکرد متن کاوی محتواهای خبری و تاثیر آن بر نوسانات بازار سرمایه},
journal = {جامعه شناسی سیاسی ایران},
year = {2023},
volume = {5},
number = {12},
month = {March},
issn = {2676-6663},
pages = {3249--3276},
numpages = {27},
keywords = {نااطمینانی سیاسی، بازار سرمایه، یادگیری ماشین، متن کاوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه گیری شاخص نااطمینانی سیاسی اقتصاد ایران با رویکرد متن کاوی محتواهای خبری و تاثیر آن بر نوسانات بازار سرمایه
%A سالمی, میلاد
%A فیضی, مهدی
%A سلیمی فر, مصطفی
%J جامعه شناسی سیاسی ایران
%@ 2676-6663
%D 2023

[Download]