حکمت اسلامی, دوره (9), شماره (2), سال (2022-9) , صفحات (53-71)

عنوان : ( تبیین دیدگاه فلسفه سیاسی صدرایی در باب جایگاه مردم در حکومت )

نویسندگان: ریحانه عصارنیا , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از دیرباز نقش مردم به‌عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده اجتماع در اداره جامعه، یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی بوده است. این بحث از منظر اسلام و فلسفه اسلامی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. بر همین اساس، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که جایگاه مقبولیت و نقش مردم در حکومت از منظر ملاصدرا چگونه است (سؤال)؟ در این زمینه با دو دیدگاه متفاوت روبه‌رو هستیم. دیدگاه اول، فلسفه سیاسی ملاصدرا را فلسفه‌ای غیر مردمی و اقتدارگرا می‌داند؛ چنانکه رکن مقبولیت در حکومت جایگاهی ندارد، بلکه مشروعیت تنها رکن اصلی نظام است. اما براساس دیدگاه دوم ـ که مدعای این مقاله را نیز تشکیل می‌دهد ـ ملاصدرا به حکومت دینی مردمسالار معتقد است که مردم در آن نقش مهمّی در انتخاب نوع حکومت و حاکم و یاری او دارند (فرضیه). برای اثبات این مدعا، بخش‌‌‌‌‌هایی از مباحث سیاسی ملاصدرا در این حوزه و نیز برخی آیات مربوطه و همچنین سخنانی از پیروان حکمت متعالیه در شرح نظرات سیاسی وی مورد بررسی قرار گرفته است (روش). نویسندگان این مقاله که در پی نشان دادن جایگاه و نقش اساسی مردم در حکومت دینی مردم‌سالارانه متعالیه بودند (هدف)، به این نتیجه دست یافتند که بر طبق نظر ملاصدرا، در حکومت دینی عقل در زیر نور شریعت و مقبولیت ذیل مشروعیت، جامعه را به مدینه فاضله تبدیل خواهد کرد (یافته‌ها).

کلمات کلیدی

, حکومت, فلسفه سیاسی , مشروعیت , مقبولیت , ملاصدرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092542,
author = {عصارنیا, ریحانه and حسینی, سیدمرتضی},
title = {تبیین دیدگاه فلسفه سیاسی صدرایی در باب جایگاه مردم در حکومت},
journal = {حکمت اسلامی},
year = {2022},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-5105},
pages = {53--71},
numpages = {18},
keywords = {حکومت- فلسفه سیاسی -مشروعیت -مقبولیت -ملاصدرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین دیدگاه فلسفه سیاسی صدرایی در باب جایگاه مردم در حکومت
%A عصارنیا, ریحانه
%A حسینی, سیدمرتضی
%J حکمت اسلامی
%@ 2423-5105
%D 2022

[Download]