همایش ملی ورزش و سلامت عمومی , 2022-11-10

عنوان : ( تحلیل راهبردی توسعه استعدادهای ورزشی در اموزش و پرورش تهران )

نویسندگان: مهسا مرتضائیان , زهرا سادات میرزازاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف: هدف این پژوهش ارائه مدل مدیریت استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان ایران براساس نظریه داده بنیاد بود. روش‌شناسی: در این تحقیق روش نظریه داده بنیاد به‌کار گرفته شد تا موضوع موردنظر را بر اساس یک سری مراحل کدگذاری داده با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودا نظریه‌پردازی نماید و در نهایت به شناسایی فهرست نهایی عوامل کلیدی برای ارائه مدل مدیریت استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان ایران منجر گردید. جامعه‌ی آماری این مطالعه عبارت بود از اساتید و متخصصان رشته‌ی مدیریت ورزشی که در حوزه‌ی مدیریت استعدادهای ورزشی دارای تجارب غنی بودند. روش نمونه‌گیری نیز به صورت هدفمند از بین اساتید و افراد صاحب‌نظر در زمینه‌ی مدیریت استعدادیابی ورزشی و تا رسیدن به اشباع نظری بود. لذا مصاحبه با 16 نفر از صاحب‌نظران این حوزه انجام شد. یافته‌ها: پس از آشنایی و تسلط بر داده‌ها، کدگذاری اولیه صورت گرفت. در مرحله دوم و پس از پالایش کدهای اولیه به 28 مفهوم دست یافتیم و در نهایت پس از دسته بندی 9 مقوله نهایی احصاء شد که نحوه استفاده آن‌ها در مدل درج شده است. در این مدل راهبری و مدیریت استعداد ورزشی، رشد و تعالی نیروی انسانی، طراحی سامانه نظارت و ارزیابی و تأمین فضا، تجهیزات و فناوری به عنوان شرایط علی در نظر گرفته شدند. مدیریت انگیزش استعدادها به عنوان شرایط مداخله‌گر در این مدل در نظر گرفته شد. دو مقوله گسترش گفتمان استعدادیابی و تنظیم روابط با نهادها و خانواده‌ها نیز به عنوان شرایط زمینه‌ای در مدل به کار گرفته شدند. استعدادیابی، استعدادپروری و استعدادداری نیز به عنوان راهبرد اصلی در این مدل فرض شده است. در نهایت پیامد این مدل باید منجر به افزایش نشاط و امید به آینده در دانش آموزان شود که مقوله آن نیز در قسمت آخر فرض شده است. نتیجه‌گیری: انتظار می رود که مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش با پیاده نمودن الگوی مدیریت استعداد ورزشی دانش آموزان در سطح کشور، منابع انسانی کارآمد و اثربخش را برای آینده ی ورزش کشور فراهم نمایند. واژه‌های کلیدی: مدیریت استعداد، استعدادپروری، استعدادداری، دانش آموزان، ورزش

کلمات کلیدی

, تحلیل راهبردی, استعداد ورزشی, آموزش پرورش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1092586,
author = {مرتضائیان, مهسا and میرزازاده, زهرا سادات},
title = {تحلیل راهبردی توسعه استعدادهای ورزشی در اموزش و پرورش تهران},
booktitle = {همایش ملی ورزش و سلامت عمومی},
year = {2022},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تحلیل راهبردی-استعداد ورزشی-آموزش پرورش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل راهبردی توسعه استعدادهای ورزشی در اموزش و پرورش تهران
%A مرتضائیان, مهسا
%A میرزازاده, زهرا سادات
%J همایش ملی ورزش و سلامت عمومی
%D 2022

[Download]