سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست , 2022-09-12

عنوان : ( ارزیابی تاثیر آبخیزهای خرد بر برخی ویژگیهای خاک (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده تخت سلطان خراسان رضوی) )

نویسندگان: سحر رضاپور , محمدتقی دستورانی , عادل سپهر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع این مقاله ارزیابی تاثیر آبخیزهای خرد بر برخی ویژگیهای خاک در منطقه حفاظت شده تخت سلطان خراسان رضوی می باشد

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1092593,
author = {رضاپور, سحر and دستورانی, محمدتقی and سپهر, عادل},
title = {ارزیابی تاثیر آبخیزهای خرد بر برخی ویژگیهای خاک (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده تخت سلطان خراسان رضوی)},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2022},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر آبخیزهای خرد بر برخی ویژگیهای خاک (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده تخت سلطان خراسان رضوی)
%A رضاپور, سحر
%A دستورانی, محمدتقی
%A سپهر, عادل
%J سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2022

[Download]