مهندسی عمران امیرکبیر, دوره (53), شماره (12), سال (2022-2) , صفحات (5195-5218)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار پی رادیه شمع متصل و غیرمتصل )

نویسندگان: محمدجمال ملک خانی , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پی رادیه شمع برخلاف گروه شمع، پی و شمع­‌ها هم‌زمان در انتقال بار به خاک نقش بازی می­‌کنند. تمرکز تنش برشی و لنگر خمشی در محل اتصال شمع به پی در پی رادیه شمع می­تواند موجب گسیختگی سازه‌­ای گردد حال ‌آن که هنوز ظرفیت باربری ژئوتکنیکی شمع‌­ها کاملاً بسیج نشده است. این مشکل می­‌تواند با جداسازی شمع­‌ها از پی و قرار دادن یک ‌لایه­ خاک بین سر شمع‌ها و کف پی و استفاده از پی رادیه شمع غیرمتصل مرتفع شود. این لایه خاک در پی­‌های رادیه شمع غیرمتصل لایه میانی نامیده می­‌شود. در پی رادیه شمع غیرمتصل لایه میانی نقش مهمی در بسیج کردن ظرفیت باربری خاک بستر، تنظیم مکانیزم انتقال بار و تغییر سختی کل سیستم بازی می­‌کند. به دلیل رفتار بسیار پیچیده پی رادیه شمع متصل و غیرمتصل، تخمین سختی و نسبت تقسیم بار در این سیستم­‌ها برای طراحی اولیه مشکل می‌­باشد. در پژوهش حاضر، روشی تحلیلی جهت محاسبه سهم باربری شمع‌­ها از کل بار وارده و سختی در پی رادیه شمع متصل و غیرمتصل بر اساس نتایج آزمایش بر روی پی سطحی و گروه شمع ارائه‌ شده است. این مدل با انجام 21 آزمایش بر روی پی بدون شمع، گروه شمع، پی رادیه شمع غیرمتصل و متصل مورد صحت سنجی قرار گرفته است. با توجه به نتایج به ‌دست ‌آمده، افزایش تعداد و طول شمع­ها موجب بهبود ظرفیت باربری می­گردد؛ در پی رادیه شمع غیرمتصل با افزایش ضخامت لایه میانی سهم باربری شمع­‌ها، سختی و ظرفیت باربری سیستم کاهش می­‌یابد.

کلمات کلیدی

, پی رادیه شمع, گروه شمع, روش تحلیلی, سختی, نسبت تقسیم بار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092597,
author = {ملک خانی, محمدجمال and بلوری بزاز, جعفر},
title = {بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار پی رادیه شمع متصل و غیرمتصل},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر},
year = {2022},
volume = {53},
number = {12},
month = {February},
issn = {2588-297X},
pages = {5195--5218},
numpages = {23},
keywords = {پی رادیه شمع، گروه شمع، روش تحلیلی، سختی، نسبت تقسیم بار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار پی رادیه شمع متصل و غیرمتصل
%A ملک خانی, محمدجمال
%A بلوری بزاز, جعفر
%J مهندسی عمران امیرکبیر
%@ 2588-297X
%D 2022

[Download]