چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2022-09-06

عنوان : ( بررسی حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز با استفاده از بیوفیلتر پرشده با بستر کمپوست )

نویسندگان: محمدرضا بیاتی , محسن زارعی , محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی , بیژن حجازی , حمیدرضا رضوانی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیوگاز به عنوان یکی از منابع انرژی مهم در جهان مطرح می باشد. ترکیبات بیوگاز شامل متان، دی اکسید کربن و مقادیر کمی دیگر ترکیبات مثل سولفید هیدروژن می باشد. سولفید هیدروژن به عنوان یک ترکیب خورنده و سمی موجود حتی در غلظت های کم، در بیوگاز مطرح می باشد. بیوگاز اگر به صورت خام به مدار شبکه یا تاسیسات تولید توان تزریق شود موجب خورندگی و آسیب به اجزاء می شود. روش های مختلفی برای تصفیه بیوگاز و حذف سولفید هیدروژن مورد بررسی قرار گرفته است. روش های بیولوژیکی مثل بیوفیلتر به عنوان روش هایی با بازدهی بالا و کمترین خسارت به محیط زیست شناخته شده هستند. در این تحقیق یک سامانه مرکب از هاضم تولید بیوگاز و بیوفیلتر راه اندازی شد. از کمپوست گرانوله به عنوان بستر در بیوفیلتر استفاده شد. اثرات سه تیمار رطوبت با سطوح 27، 17.5 و 6درصد، زمان ماند بستر خالی (EBRT) با سه سطح 60، 40 و 20 ثانیه و غلظت اولیه سولفید هیدروژن با دوسطح 70 و ppm 35 بر بازده حذف سولفید هیدروژن در بیوفیلتر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثرات تکی و متقابل تمام تیمارها با احتمال 95 درصد، تأثیر معناداری بر حذف سولفید هیدروژن دارد. در بین اثرات متقابل، اثر متقابل رطوبت 6% و زمان ماند 60 ثانیه، اثر متقابل رطوبت 6% و غلظت اولیه سولفید هیدروژن ppm 70 و همچنین اثر متقابل زمان ماند 60 ثانیه و غلظت ppm 70 دارای بیشترین بازده حذف سولفید هیدروژن بین 65 تا 70 درصد بودند.

کلمات کلیدی

, بیوگاز, بیوفیلتر, سولفید هیدروژن, کمپوست, بازده حذف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1092687,
author = {بیاتی, محمدرضا and زارعی, محسن and ابراهیمی نیک, محمدعلی and روحانی, عباس and حجازی, بیژن and حمیدرضا رضوانی فرد},
title = {بررسی حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز با استفاده از بیوفیلتر پرشده با بستر کمپوست},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران},
year = {2022},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {بیوگاز، بیوفیلتر، سولفید هیدروژن، کمپوست، بازده حذف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز با استفاده از بیوفیلتر پرشده با بستر کمپوست
%A بیاتی, محمدرضا
%A زارعی, محسن
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%A روحانی, عباس
%A حجازی, بیژن
%A حمیدرضا رضوانی فرد
%J چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
%D 2022

[Download]