پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره (12), شماره (23), سال (2022-9) , صفحات (145-167)

عنوان : ( تحلیل کیفی آسیب شناسی زمینه ای عوامل کانونی فوتبال حرفه ای ایران مورد نگاری: داوران حرفه ای لیگ های برتر )

نویسندگان: کیانوش شجیع , مهدی طالب پور , سیدمرتضی عظیم زاده , محمد کشتی دار , رضا حیدری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داوران فوتبال یکی از اجزای اصلی و کانونی ورزش فوتبال محسوب می‌شوند و با مشکلات بسیاری روبرو هستند که در صورت عدم توجه و عدم شناسایی آسیب‌هایی که موجب کاهش عملکرد ایشان شده و صدمات جبران ناپذیری به پیکره فوتبال نیز وارد خواهد آمد؛ لذا هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل کیفی آسیب شناسی سرمایه‌های انسانی فوتبال حرفه‌ای ایران بود که به صورت مطالعه موردی بر روی داوران حرفه‌ای لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی تحلیلی و به لحاظ اجرا از نوع تحقیقات کیفی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات منابع کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسشنامه دلفی‌ بود. جامعه آماری در بخش مصاحبه شامل کلیه نخبگان حوزه داوری فوتبال و آشنا به مباحث سرمایه انسانی بود که به صورت هدفمند تعداد 20 نفر و در بخش دلفی کلیه داوران بین‌المللی و ملی فوتبال حرفه‌ای ایران که به صورت هدفمند و گلوله برفی تعداد 25 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. از تکنیک‌های کدگذاری باز و محوری، تلخیص و فیلترگذاری در جهت استخراج داده‌های خام استفاده شد. در نهایت هر 57 آسیب شناسایی شده در بخش داوری فوتبال ایران از سوی خبرگان تحقیق مورد تایید قرار گرفتند. می‌توان نتیجه گرفت که آسیب‌های ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری در گروه انسانی داوران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بی شک نتایج حاصل از تحقیق می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آتی فدراسیون فوتبال ایران، به ویژه کمیته و دپارتمان داوران چراغ راه بوده و در تعیین خط مشی‌ها به کار گرفته شود.

کلمات کلیدی

, آسیب‌شناسی, فوتبال, سرمایه انسانی, داوران, مدل‌ سه‌شاخگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092752,
author = {شجیع, کیانوش and طالب پور, مهدی and عظیم زاده, سیدمرتضی and کشتی دار, محمد and حیدری, رضا},
title = {تحلیل کیفی آسیب شناسی زمینه ای عوامل کانونی فوتبال حرفه ای ایران مورد نگاری: داوران حرفه ای لیگ های برتر},
journal = {پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی},
year = {2022},
volume = {12},
number = {23},
month = {September},
issn = {۲۲۵۲-۰۷۱۶},
pages = {145--167},
numpages = {22},
keywords = {آسیب‌شناسی، فوتبال، سرمایه انسانی، داوران، مدل‌ سه‌شاخگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل کیفی آسیب شناسی زمینه ای عوامل کانونی فوتبال حرفه ای ایران مورد نگاری: داوران حرفه ای لیگ های برتر
%A شجیع, کیانوش
%A طالب پور, مهدی
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%A کشتی دار, محمد
%A حیدری, رضا
%J پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
%@ ۲۲۵۲-۰۷۱۶
%D 2022

[Download]