چهاردهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2022-12-08

عنوان : ( کنودونتهای ووچیاپینگین در باختر جلفا، شمال باختری ایران )

نویسندگان: فاطمه موسوی نژاد , عباس قادری , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش لایه‌های جلفا در برش دره اصلی کوه‌های علی‌باشی (شمال باختر ایران) با هدف مطالعه زیست‌چینه‌نگاری بر اساس زیای کنودونتی موجود نمونه‌برداری و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. توالی مورد مطالعه با ستبرای 37.15 متر، دربردارنده لایه‌های جلفای پایینی و جلفای بالایی است ترکیب متنوعی از سنگ‌آهک‌های نودولار خاکستری، سبز، قرمز تا کرم رنگ و شیل‌های قرمز و سبز رنگ دارد. با توجه به مطالعات انجام شده و اهمیت حضور گونه‌های متعلق به جنس Clarkina تعداد چهار زیست‌پهنه کنودونتی شامل Clarkina leveni Zone، Clarkina guangyuanensis Zone، Clarkina transcaucasica Zone و Clarkina orientalis Zone شناسایی شدند که مؤید سن ووچیاپینگین برای گستره مورد مطالعه می‌باشند. این زیست‌پهنه‌ها هم‌ارز زیست‌پهنه‌های استاندارد جهانی و قابل مقایسه با مناطقی همچون آباده و شهرضا در ایران، قفقاز جنوبی و مناطق مختلف در چین هستند.

کلمات کلیدی

, کنودونت, جلفا, پرمین, زیست‌پهنه, ووچیاپینگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1092824,
author = {موسوی نژاد, فاطمه and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا},
title = {کنودونتهای ووچیاپینگین در باختر جلفا، شمال باختری ایران},
booktitle = {چهاردهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2022},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {کنودونت، جلفا، پرمین، زیست‌پهنه، ووچیاپینگین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنودونتهای ووچیاپینگین در باختر جلفا، شمال باختری ایران
%A موسوی نژاد, فاطمه
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%J چهاردهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2022

[Download]