چهاردهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2022-12-08

عنوان : ( ریزرخساره ها و مدل رسوبگذاری سازند سروک در برش چینه شناسی چنار باشی، زیر زون لرستان )

نویسندگان: محمد حدادی , محمد وحیدی نیا , محمدحسین محمودی قرائی , میثم شفیعی اردستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی رخساره ها، محیط رسوبگذاری سازند سروک در زیر زون لرستان برش چینه شناسی چنار باشی موردمطالعه قرار گرفته ا ست. سازند سروک در این برش به ضخامت 028 متر بوده و عمدتاً از لایه های سنگ آهکی متو سط تا ضخیم لایه و توده ای تشکیل شده است. بر اساس تغییرات رخساره های و خصوصیات سنگ شناختی مشخص گردید که این سازند در زیر زون لرستان برخلاف دیگر مناطق در محیط عمیق یک پلاتفرم ت شکیل شده است. با توجه به برر سی این سازند 4 ریز رخ ساره شنا سایی و تفکیک شد که همگی نشان دهنده تشکیل این سازند در محیط عمیق و شلف در این منطقه هستند.

کلمات کلیدی

, سازند سروک, ریزرخساره ها, محیط رسوبگذاری, برش چنارباشی, زیر زون لرستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1092832,
author = {حدادی, محمد and وحیدی نیا, محمد and محمودی قرائی, محمدحسین and میثم شفیعی اردستانی},
title = {ریزرخساره ها و مدل رسوبگذاری سازند سروک در برش چینه شناسی چنار باشی، زیر زون لرستان},
booktitle = {چهاردهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2022},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {سازند سروک، ریزرخساره ها، محیط رسوبگذاری، برش چنارباشی، زیر زون لرستان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ریزرخساره ها و مدل رسوبگذاری سازند سروک در برش چینه شناسی چنار باشی، زیر زون لرستان
%A حدادی, محمد
%A وحیدی نیا, محمد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A میثم شفیعی اردستانی
%J چهاردهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2022

[Download]