پژوهشنامه ادیان, دوره (16), شماره (1), سال (2022-8) , صفحات (144-164)

عنوان : ( ایگاه مریم مدلیه در آموزه‌های مسیحی یونانی قرون نخستین )

نویسندگان: ولی عبدی , محمد ایلخانی , فاطمه لاجوردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در صدر مسیحیت زنان نیز در کنار مردان در گسترش و تبلیغ این دین نقش به سزایی ایفا کردند. برخی از زنان از نظر مالی، شاگردان عیسی (ع) را حمایت کردند. برخی دیگر، به همراه شاگردان وی از روستایی به روستایی و از شهری به شهری پیامِ فرا رسیدن «ملکوت الهی» را به گوش دیگران رساندند. بنابراین، در الهیات مسیحی از زنان متعددی با عنوان مبلغان دین، رسولان، معلمان و نبیه نام برده می شود. در این میان، مریم مجدلیه در آثار مختلف مسیحی از همان ابتدا همواره به مثابه یار و یاور عیسی (ع) به چشم می خورد. در متون مسیحیت او کسی است که در هنگام تصلیب عیسی (ع) برخلاف حواریون که پا به فرار گذاشتند، تا آخرین لحظه در کنار استاد خود؛ یعنی عیسی مسیح باقی ماند و همچنین نخستین شخصی است که رستاخیز وی را دید و خبر آن را به دیگر شاگردان عیسی (ع) رساند. افزون براین، در نوشته های گنوسیان و پدران کلیسا از او با عنوان حوّای جدید، رسول و حتی حواری یاد می شود؛ به ویژه آثار گنوسیان به صمیمیت قابل توجهی بین او و عیسی (ع) اشاره می-کنند. ما در نوشتار حاضر برآن هستیم تا با بررسی عهدجدید و برخی رسائل گنوسی و آثار پدران یونانی زبان کلیسا تصویری از سیمای مریم مجدلیه تا پایان قرون وسطی به دست دهیم و رابطه وی با عیسی (ع) را بیان کنیم.

کلمات کلیدی

, مریم مجدلیه, سنت یونانی, عیسی (ع), پدران کلیسا, حواریون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093004,
author = {عبدی, ولی and محمد ایلخانی and فاطمه لاجوردی},
title = {ایگاه مریم مدلیه در آموزه‌های مسیحی یونانی قرون نخستین},
journal = {پژوهشنامه ادیان},
year = {2022},
volume = {16},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-0476},
pages = {144--164},
numpages = {20},
keywords = {مریم مجدلیه، سنت یونانی، عیسی (ع)، پدران کلیسا، حواریون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ایگاه مریم مدلیه در آموزه‌های مسیحی یونانی قرون نخستین
%A عبدی, ولی
%A محمد ایلخانی
%A فاطمه لاجوردی
%J پژوهشنامه ادیان
%@ 2008-0476
%D 2022

[Download]