هیدرولیک, دوره (18), شماره (1), سال (2023-3) , صفحات (1-17)

عنوان : ( تحلیل جریان غیرماندگار در مجاری باز با استفاده از سری فوریه )

نویسندگان: امین مزارعی بهبهانی , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معادلات دیفرانسیل جزئی سنت ونانت ، شبه خطی و هذلولی هستند و در تحلیل و توصیف جریان در مجاری باز کاربردهای وسیعی دارند. در این پژوهش، برای مدل‌سازی کانال‌ها و رودخانه‌های طبیعی روش تحلیلی جدیدی در حوزه فرکانس ارائه شده است که در آن معادلات هذلولی سنت ونانت خطی شده، با استفاده از سری فوریه و روش ماتریس انتقال حل می‌شوند. در این مدل، جریان غیرماندگار و غیریکنواخت با شرط مرزی هیدروگراف اشل در بالادست، منحنی دبی-اشل در پایین‌دست و جریان جانبی متمرکز بررسی می‌شود و نتایج آن با مدل‌های آزمایشگاهی، تحلیلی و عددی موجود مقایسه می‌گردد. در نتیجه ملاحظه می‌گردد که مدل ارائه شده با شاخص ناش ساتکلیف (Nash-Sutcliffe) برابر با 99/0، دقت بیشتری نسبت به مدل‌های تحلیلی پیشین با شاخص 98/0 دارد. بعلاوه زمان اجرای آن بسیار کمتر از مدل عددی پریسمن در همین شرایط است. مدل حاضر بدون قید و شرط پایدار است و برای پیش‌بینی و هشدار به موقع سیل و بهینه‌سازی مناسب می‌باشد.

کلمات کلیدی

, حوزه فرکانس, تبدیل فوریه سریع, موج دینامیک, روش ماتریس انتقال, جریان ناپایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093078,
author = {مزارعی بهبهانی, امین and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {تحلیل جریان غیرماندگار در مجاری باز با استفاده از سری فوریه},
journal = {هیدرولیک},
year = {2023},
volume = {18},
number = {1},
month = {March},
issn = {2345-4237},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {حوزه فرکانس، تبدیل فوریه سریع، موج دینامیک، روش ماتریس انتقال، جریان ناپایدار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل جریان غیرماندگار در مجاری باز با استفاده از سری فوریه
%A مزارعی بهبهانی, امین
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2023

[Download]