مطالعات اجتماعی اقوام, دوره (2), شماره (1), سال (2021-8) , صفحات (1-28)

عنوان : ( تحلیل گفتمان متن نشریات محلی در زمینه طایفه‌گرایی در حوزه انتخابیه مَمَسَنی (نمونه‌پژوهی: فصلنامه فراسو و ماهنامه نورباران) )

نویسندگان: هادی اعظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشریات محلی نقش بسزایی در معرفی فرهنگ مکان­ها و فضاهای جغرافیایی دارند، به­گونه­ای که تحلیل گفتمان متن آنها کمک شایانی به شناخت عمیقِ لایه­های فرهنگی و اجتماعی یک جامعه می­کند. در این باره، فصلنامه فراسو و مجله نورباران به دلیل مطرح ساختن موضوعات محلی در سطح خُرد، گامی در جهت معرفی فرهنگ شهرستان ممسنی برداشته­اند و از آنجایی که این نشریات می­توانند در جهت­دهی به افکار عمومی مخاطبان خود تأثیرگذار باشند، مقایسه متن آنها در زمینه دال­های گفتمانی طایفه­گرایی در حوزه انتخابیه ممسنی بسیار حائز اهمیت است. در واقع، بیانِ زوایای مختلف مفهوم طایفه­گرایی در این نشریه­ها نقش بنیادینی جهت دگردیسی در ساختار ایلی ـ عشیره­ای شهرستان ممسنی دارد. با این رهیافت، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان طی مراحل پنج­گانه سطح ـ سطح، سطح ـ عمق، عمق ـ سطح، عمیق و عمیق­تر به مقایسه این نشریات پرداخته است. از نظر روش شناخت، پژوهش کنونی بیش از آنکه از منظر پارادایم اثباتی و تفسیری به جهت­گیری متون بپردازد، با کاربستِ انگاره­ها و ادبیات گفتمانی و همچنین اتخاذ رویکرد انتقادی نسبت به برخی از جهت­گیری­های موجود در این نشریات به واکاوی آنها پرداخته است. نتایج تحلیل گفتمان مطالب منتشر شده در فصلنامه فراسو و ماهنامه نورباران نشان­گرِ این است که به­رغم انتقادات اساسی وارده نسبت به فُرم و محتوای این نشریات، انگاره «تقابل با طایفه­گرایی در انتخابات» و ارائه این رویکرد به مخاطبین، هدف عمده نویسندگان و متولیان این نشریات بوده­ است.

کلمات کلیدی

تحلیل گفتمان فصلنامه فراسو ماهنامه نورباران طایفه‌گرایی حوزه انتخابیه مَمَسَنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093210,
author = {اعظمی, هادی},
title = {تحلیل گفتمان متن نشریات محلی در زمینه طایفه‌گرایی در حوزه انتخابیه مَمَسَنی (نمونه‌پژوهی: فصلنامه فراسو و ماهنامه نورباران)},
journal = {مطالعات اجتماعی اقوام},
year = {2021},
volume = {2},
number = {1},
month = {August},
issn = {7864-2676},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {تحلیل گفتمان فصلنامه فراسو ماهنامه نورباران طایفه‌گرایی حوزه انتخابیه مَمَسَنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل گفتمان متن نشریات محلی در زمینه طایفه‌گرایی در حوزه انتخابیه مَمَسَنی (نمونه‌پژوهی: فصلنامه فراسو و ماهنامه نورباران)
%A اعظمی, هادی
%J مطالعات اجتماعی اقوام
%@ 7864-2676
%D 2021

[Download]