هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2022-01-25

عنوان : ( تاثیر مغناطیس کردن آب شور بر خصوصیات بیوشیمیایی و تولید زیست‌توده مریم‌گلی ترکه‌ای (.Salvia virgata Jacq) )

نویسندگان: محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی کاهش اثر تنش شوری با آب مغناطیسی در مریم‌گلی ترکهای پژوهشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عامل اول شامل پنج سطح آب مغناطیس (آب غیرمغناطیس، 6/0 تسلا (T) نیم ساعت گذر، T6/0 یکبارگذر، T3/0 نیم ساعت گذر و T3/0 یکبارگذر) و عامل دوم چهار سطح شوری (0، 30، 60 و 90 میلی‌مولار کلرید سدیم) بود. صفات مورد بررسی شامل زیست‌توده تر و خشک اندام هوایی، نشت‌الکترولیت، محتوای فلاونوئید کل، کربوهیدرات‌های محلول و پرولین بود. نتایج نشان داد آب مغناطیسی تاثیر مثبتی بر کاهش اثرات تنش شوری در سطوح 30 و 60 میلی‌مولار در صفات مورد بررسی دارد. آب مغناطیسی با شدت‌های T6/0 یکبارگذر سبب کاهش 15% نشت الکترولیت، T6/0 یکبارگذر و T3/0 نیم ساعت گذر سبب کاهش 5% پرولین و T6/0 نیم ساعت گذر زیست‌توده خشک را 45% نسبت به شاهد افزایش داد. به‌طورکلی میدان مغناطیسی با شدت T6 /0 نیم ساعت گذر جهت کاهش اثرات شوری بر مریم‌گلی ترکه‌ای پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی

, پرولین, کربوهیدرات‌های محلول, نشت‌الکترولیت‌
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093230,
author = {مقدم, محمد},
title = {تاثیر مغناطیس کردن آب شور بر خصوصیات بیوشیمیایی و تولید زیست‌توده مریم‌گلی ترکه‌ای (.Salvia virgata Jacq)},
booktitle = {هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2022},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {پرولین، کربوهیدرات‌های محلول، نشت‌الکترولیت‌},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مغناطیس کردن آب شور بر خصوصیات بیوشیمیایی و تولید زیست‌توده مریم‌گلی ترکه‌ای (.Salvia virgata Jacq)
%A مقدم, محمد
%J هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2022

[Download]