هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2023-02-19

عنوان : ( ارزیابی اثر نیترات نقره بر میزان متابولیت های ثانوی کلپوره (Teucrium polium L) در شرایط in vitro )

نویسندگان: فهیمه قرائی , منیره چنیانی , علی گنجعلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093267,
author = {قرائی, فهیمه and چنیانی, منیره and گنجعلی, علی},
title = {ارزیابی اثر نیترات نقره بر میزان متابولیت های ثانوی کلپوره (Teucrium polium L) در شرایط in vitro},
booktitle = {هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2023},
location = {همدان, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر نیترات نقره بر میزان متابولیت های ثانوی کلپوره (Teucrium polium L) در شرایط in vitro
%A قرائی, فهیمه
%A چنیانی, منیره
%A گنجعلی, علی
%J هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2023

[Download]