گل و گیاهان زینتی, دوره (مهر،آبان), شماره (55), سال (2021-10) , صفحات (3-4)

عنوان : ( کنترل ارتفاع گیاهان با استفاده از سیستم تحریک مکانیکی با استفاده از هوا )

نویسندگان: هما میرشاهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از روش تحریک مکانیکی محصولات کشاورزی در حین رشد به منظور تولید یکنواخت و با کیفیت این محصولات، یکی از روش های موثر و جایگزین استفاده از کند کنندهای رشد شیمیایی است. هر چند آسیب به بافت های گیاه و همچنین عدم وجود سیستم کاملا اتوماتیک برای این منظور، از مشکلات اصلی استفاده گسترده از این روش محسوب می شود.

کلمات کلیدی

, کالیسیا, سیستم اتوماتیک غیر تماسی, گیاهان استکانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093283,
author = {میرشاهی, هما},
title = {کنترل ارتفاع گیاهان با استفاده از سیستم تحریک مکانیکی با استفاده از هوا},
journal = {گل و گیاهان زینتی},
year = {2021},
volume = {مهر،آبان},
number = {55},
month = {October},
issn = {2676-5993},
pages = {3--4},
numpages = {1},
keywords = {کالیسیا، سیستم اتوماتیک غیر تماسی،گیاهان استکانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترل ارتفاع گیاهان با استفاده از سیستم تحریک مکانیکی با استفاده از هوا
%A میرشاهی, هما
%J گل و گیاهان زینتی
%@ 2676-5993
%D 2021

[Download]