شانزدهمین کنفرانس ماده چگال , 2023-01-25

عنوان : ( سنتز و مشخصه یابی و رونشانی اکسید نیکل منگنز ) (NiMnO3بر روی رشتههای پنبه ای-مسی )

نویسندگان: علی حسن غازی الخیکانی , قنبری، رضا , شعبان رضا قربانی , هادی عربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بین ذخیره سازهای انرژی قابل حمل، ابرخازن های الکتروشیمیایی به دلیل کاربردهای روز افزون آنها بسیار مورد توجه هستند. اکسیدهای فلزی دوتایی به دلیل حالتهای مختلف اکسیداسیون و رفتار الکتروشیمیایی بهتر از اکسید منفرد، توجه زیادی را در شبه خازن ها به خود جلب کرده اند. در این تحقیق پودر نانو NiMnO3با استفاده از روش هیدروترمال و فرآیند کلسینه کردن به عنوان ماده فعال شبه خازنی سنتز شد. این ماده فعال به صورت غیر درجا بر روی بستری رشته ای متشکل از تارهای نخ پنبه ای و سیم نازک مسی بهم پیچیده شده، نشانده شد. مشخصه یابی ماده ی فعال تهیه شده و توزیع آن روی بستر رشته ای توسط پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی و آنالیز عنصری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج سنتز حاکی از تک فازی ماده ی NiMnO3و توزیع یکنواخت آن بر روی بستر رشته ای است.

کلمات کلیدی

ذخیره انرژی ؛ اکسید نیکل منگنز؛ ابرخازن رشته ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093353,
author = {الخیکانی, علی حسن غازی and قنبری، رضا and قربانی, شعبان رضا and عربی, هادی},
title = {سنتز و مشخصه یابی و رونشانی اکسید نیکل منگنز ) (NiMnO3بر روی رشتههای پنبه ای-مسی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس ماده چگال},
year = {2023},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ذخیره انرژی ؛ اکسید نیکل منگنز؛ ابرخازن رشته ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز و مشخصه یابی و رونشانی اکسید نیکل منگنز ) (NiMnO3بر روی رشتههای پنبه ای-مسی
%A الخیکانی, علی حسن غازی
%A قنبری، رضا
%A قربانی, شعبان رضا
%A عربی, هادی
%J شانزدهمین کنفرانس ماده چگال
%D 2023

[Download]