پژوهش‌های روستایی, سال (2021-4)

عنوان : ( شناسایی چالش های پیش روی توسعة اکوسیستم کسب وکارهای کارآفرینانه گردشگری روستایی(مطالعه موردی؛ مناطق روستایی بخش ساردوئیه در شهرستان جیرفت) )

نویسندگان: سیدرضا حسینی کهنوج , حمداله سجاسی قیداری , علی عنایستانی , علی شهدادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد آینده‌پژوهی اقدام به شناسایی چالش‌های مؤثر بر توسعه اکوسیستم کسب‌وکارهای کارآفرینانه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان جیرفت و معادلات ساختاری میان آن‌ها نموده است. برای این کار، ابتدا به جمع‌آوری کدهای تلفیقی از مدل‌ها و پژوهش‌های به‌کاررفته در زمینه کسب‌وکارهای کارآفرینانه گردشگری و همچنین نظرخواهی از 15 کارآفرین روستایی جهت اصلاح آن‌ها اقدام شد. سپس در قالب نرم‌افزار MICMAC، عوامل شناسایی شده از بعد تاثیرگذاری یا تاثیرپذیری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را 54 نفر از صاحبان کسب‌وکارهای گردشگری در سه دهستان واقع در بخش ساردوئیه تشکیل می‌دهند. در ادامه با روش دلفی و نظرسنجی از کارشناسان و صاحب‌نظران در زمینه کسب‌وکارهای کارآفرینانه گردشگری به روابط ساختاری حاصل از این پیشران‌ها اقدام شد. برای این کار از نظر 50 کارشناس به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی، در قالب آزمون تحلیل مسیر در نرم‌افزار SPSS اقدام شد. نتایج نشان داد، مسائل مالی و اقتصادی بالاترین ضریب تاثیرگذاری را دارند. ریشه این مشکلات را می‌توان در عواملی همچون بازاریابی و مسائل مالی و بودجه محدود کارآفرینان و حمایت‌های ضعیف از آن‌ها جستجو کرد که می‌تواند تاثیر بسزایی در توسعه اینگونه کسب‌وکارها در آینده داشته باشد.

کلمات کلیدی

, اکوسیستم کارآفرینانه, توسعه گردشگری, کسب‌وکارهای گردشگری, آینده‌پژوهی, معادلات ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093419,
author = {حسینی کهنوج, سیدرضا and سجاسی قیداری, حمداله and علی عنایستانی and علی شهدادی},
title = {شناسایی چالش های پیش روی توسعة اکوسیستم کسب وکارهای کارآفرینانه گردشگری روستایی(مطالعه موردی؛ مناطق روستایی بخش ساردوئیه در شهرستان جیرفت)},
journal = {پژوهش‌های روستایی},
year = {2021},
month = {April},
issn = {2008-7373},
keywords = {اکوسیستم کارآفرینانه، توسعه گردشگری، کسب‌وکارهای گردشگری، آینده‌پژوهی، معادلات ساختاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی چالش های پیش روی توسعة اکوسیستم کسب وکارهای کارآفرینانه گردشگری روستایی(مطالعه موردی؛ مناطق روستایی بخش ساردوئیه در شهرستان جیرفت)
%A حسینی کهنوج, سیدرضا
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A علی عنایستانی
%A علی شهدادی
%J پژوهش‌های روستایی
%@ 2008-7373
%D 2021

[Download]