کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین , 2023-01-25

عنوان : ( نقش شرکت های دانش بنیان در هوشمند سازی زنجیره تامین خیار سالم گلخانه ای )

نویسندگان: حسین محمدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , علی رضا کرباسی , محمد تیرگری سراجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093507,
author = {محمدی, حسین and شاه نوشی فروشانی, ناصر and کرباسی, علی رضا and تیرگری سراجی, محمد},
title = {نقش شرکت های دانش بنیان در هوشمند سازی زنجیره تامین خیار سالم گلخانه ای},
booktitle = {کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین},
year = {2023},
location = {ساری, ايران},
keywords = {زنجیره تامین ، غذای سالم، هوشمند سازی، شرکت های دانش بنیان، استارتاپ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش شرکت های دانش بنیان در هوشمند سازی زنجیره تامین خیار سالم گلخانه ای
%A محمدی, حسین
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A کرباسی, علی رضا
%A تیرگری سراجی, محمد
%J کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
%D 2023

[Download]