کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین , 2023-01-25

عنوان : ( بررسی بنگاه های کوچک و متوسط با تاکید بر بخش کشاورزی )

نویسندگان: مریم رجبی , حسین محمدی , علی رضا کرباسی , علی فیروز زارع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093508,
author = {رجبی, مریم and محمدی, حسین and کرباسی, علی رضا and فیروز زارع, علی},
title = {بررسی بنگاه های کوچک و متوسط با تاکید بر بخش کشاورزی},
booktitle = {کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین},
year = {2023},
location = {ساری, ايران},
keywords = {بنگاه های کوچک و متوسط، اشتغال، کسب و کار کشاورزی، نوآوری و کارآفرینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بنگاه های کوچک و متوسط با تاکید بر بخش کشاورزی
%A رجبی, مریم
%A محمدی, حسین
%A کرباسی, علی رضا
%A فیروز زارع, علی
%J کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
%D 2023

[Download]