دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار , 2023-01-21

Title : ( BIPV Design guideline Based On Kneller’s Design model Steps )

Authors: Sahar Milanifard , Seyyedeh Fatemeh Mousavinia ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093522,
author = {Milanifard, Sahar and Mousavinia, Seyyedeh Fatemeh},
title = {BIPV Design guideline Based On Kneller’s Design model Steps},
booktitle = {دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار},
year = {2023},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T BIPV Design guideline Based On Kneller’s Design model Steps
%A Milanifard, Sahar
%A Mousavinia, Seyyedeh Fatemeh
%J دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
%D 2023

[Download]