سیزدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها , 2023-02-07

عنوان : ( مقایسه مقدار ثابت جفت شدگی در الگوهای مختلف )

نویسندگان: ریحانه صالح مقدم , محمدابراهیم زمردیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پارامترهای بنیادین در دینامیک کوانتومی رنگ، پارامتر جفت شدگی در رئوس برهمکنشها است. در این مقاله، مقدار ثابت جفت شدگی را در ناحیه اختلالی برهمکنش پروتون-پروتون با استفاده از الگوریتمهای مختلف به دست می آوریم. بدین منظور از مدل هادرونی شدن با بررسی الگوهای متفاوت بهره می گیریم. همچنین از روش تابع ξ نیز به محاسبه مقدار این ثابت می پردازیم تا مقایسه ای بین نتایج حاصل از دو روش امکان پذیر باشد. جزئیات این بررسیها در متن مقاله توضیح داده شده است.

کلمات کلیدی

, دینامیک کوانتومی رنگ, ثابت جفت شدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093530,
author = {ریحانه صالح مقدم and زمردیان, محمدابراهیم},
title = {مقایسه مقدار ثابت جفت شدگی در الگوهای مختلف},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها},
year = {2023},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دینامیک کوانتومی رنگ، ثابت جفت شدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه مقدار ثابت جفت شدگی در الگوهای مختلف
%A ریحانه صالح مقدم
%A زمردیان, محمدابراهیم
%J سیزدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها
%D 2023

[Download]