ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , 2017-02-28

عنوان : ( بررسی راندمان تولید زیست هیدروژن توسط فتوسنتز کلامیدیموناس رینهاردتی )

نویسندگان: مسعود شایگان , محمد حسین احمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093539,
author = {شایگان, مسعود and احمدزاده, محمد حسین},
title = {بررسی راندمان تولید زیست هیدروژن توسط فتوسنتز کلامیدیموناس رینهاردتی},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هیدروژن، کالمیدیموناس رینهاردتی، فتوسنتز، زیست هیدروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی راندمان تولید زیست هیدروژن توسط فتوسنتز کلامیدیموناس رینهاردتی
%A شایگان, مسعود
%A احمدزاده, محمد حسین
%J ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
%D 2017

[Download]