بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, سال (2021-6)

عنوان : ( مقایسه روش‌های زمین‌آمار و سنجش از دور در برآورد عملکرد دانه برنج در استان گیلان )

نویسندگان: پویا اعلایی بازکیایی , بهنام کامکار , ابراهیم امیری , حسین کاظمی , مجتبی رضایی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور مقایسه روش‏های مبتنی بر سنجش از دور و زمین‌آمار برای برآورد عملکرد برنج (Oryza sativa L.) اراضی کشت برنج استان گیلان، پژوهشی در سال­های زراعی 1395 و 1396 انجام شد. جهت انجام عملیات میدانی، 320 نمونه عملکرد دانه در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی گیاه برنج از 238 هزار هکتار اراضی برنج برداشت شد. در این تحقیق، از 33 روش-مدل زمین‌آمار برای درون‌یابی مقدار عملکرد دانه استفاده شد و سپس دقت روش‌های درون‌یابی با کمک معیارهای آماری مختلف ارزیابی شد. در روش مبتنی بر سنجش از دور، از تصاویر سنجنده تصویربردار عملیاتی زمین (OLI) ماهواره لندست-8 و تصاویر سنجنده تصویربردار ماهواره سنتینل-2 استفاده شد. هشت شاخص­ گیاهی از تصاویر استخراج و ارتباط بین آن‌ها و متغیر عملکرد با استفاده از رابطه رگرسیونی استخراج و نقشه عملکرد با کمک تصاویر تهیه و ارزیابی شد. نتایج ارزیابی روش‌های درون‌یابی بیان‌گر برتری روش-مدل کریجینگ معمولی - stable نسبت به دیگر مدل‌ها بود. در این مطالعه، شاخص RVI در بین شاخص­های گیاهی بیش­ترین دقت را در پیش­بینی عملکرد اراضی برنج داشته است. مقایسه روش زمین­آمار و روش مبتنی بر سنجش از دور بر اساس ضریب تبیین و جذر میانگین مربعات خطا در برآورد عملکرد دانه در سطح استان گیلان نشان داد که هر دو روش دقت قابل قبولی داشتند، امّا با توجه به توانایی سنجش از دور در تفکیک نقطه­ای بازتاب نوری پدیده­ها و پیش­بینی عملکرد با تفکیک مکانی بالا، در این روش دقت بالاتری در تخمین عملکرد حاصل شد.

کلمات کلیدی

, سنتینل- 2 , عملکرد وا عی, کریجینگ, لندست- 2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093597,
author = {پویا اعلایی بازکیایی and کامکار, بهنام and ابراهیم امیری and حسین کاظمی and مجتبی رضایی},
title = {مقایسه روش‌های زمین‌آمار و سنجش از دور در برآورد عملکرد دانه برنج در استان گیلان},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2021},
month = {June},
issn = {2008-7713},
keywords = {سنتینل- 2 ،عملکرد وا عی، کریجینگ، لندست- 2},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه روش‌های زمین‌آمار و سنجش از دور در برآورد عملکرد دانه برنج در استان گیلان
%A پویا اعلایی بازکیایی
%A کامکار, بهنام
%A ابراهیم امیری
%A حسین کاظمی
%A مجتبی رضایی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2021

[Download]