علوم و فنون بسته بندی, دوره (13), شماره (50), سال (2022-8) , صفحات (61-72)

عنوان : ( مروری بربسته بندی پلاستیک های زیست تخریب پذیر سنتزی )

نویسندگان: اسیه قیافه شیرزادی , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سال‌ها است که پلاستیک‌های معمولی برای کاربردهای بسته‌بندی در بخش‌های مختلف تولید و استفاده می‌شوند. با افزایش صنایع غذایی، تقاضا برای بسته‌بندی مواد غذایی نیز افزایش یافته است. بااین‌حال، پلاستیک‌های ساخته شده از نفت تجزیه‌ناپذیر است و مشکلات زیست‌محیطی شدیدی را برای محیط‌ زیست ایجاد کرده است. پلیمرهای زیستی یا زیست‌تخریب‌پذیر به‌عنوان یک رویکرد جایگزین برای بسیاری از کاربردهای صنعتی از جمله بسته‌بندی مواد غذایی و همچنین کنترل خطرات ناشی از پلاستیک غیرقابل تجزیه است. با توجه به نوع ماده‌ی اولیه، آن‌ها به‌عنوان پلیمرهای استخراج‌شده از ترکیبات زیست‌توده، سنتز شده از مونومرها و تولیدشده از میکروارگانیسم‌ها طبقه‌بندی می‌شوند. کیفیت بیوپلیمرها به خواص فیزیکی، مکانیکی، حرارتی بستگی دارد. بررسی حاضر مروری بر ویژگی‌های پلیمرهای زیستی مختلف و ترکیبات آن‌ها، مقایسه‌ی خواص بین پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر و زیست پلیمری است و همچنین به پژوهش‌های اخیر و روش‌های نوآورانه برای استفاده از این نوع پلاستیک‌ها جهت بسته‌بندی مواد غذایی و مسمومیت پلاستیک‌های زیست‌توده اشاره‌ شده است که در نتیجه می‌توان به این موارد اشاره کرد که پلیمرهای زیست‌‌تخریب‌پذیر به کاهش اثرات زیست‌محیطی پلاستیک‌ها کمک می‌کند و همچنین به دلیل استفاده از ضایعات کشاورزی به‌عنوان مواد اولیه برای ساخت این‌گونه بسته‌بندی، فرصت بسیار خوبی به جهت افزایش ارزش افزوده وجود دارد.

کلمات کلیدی

, پلاستیک سنتزی, زیست‌تخریب‌پذیر, پلیمر, ویژگی‌ها, روش تولید پلاستیک‌های زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093649,
author = {قیافه شیرزادی, اسیه and صداقت, ناصر},
title = {مروری بربسته بندی پلاستیک های زیست تخریب پذیر سنتزی},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2022},
volume = {13},
number = {50},
month = {August},
issn = {2228-6675},
pages = {61--72},
numpages = {11},
keywords = {پلاستیک سنتزی، زیست‌تخریب‌پذیر، پلیمر، ویژگی‌ها، روش تولید پلاستیک‌های زیستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بربسته بندی پلاستیک های زیست تخریب پذیر سنتزی
%A قیافه شیرزادی, اسیه
%A صداقت, ناصر
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2022

[Download]