علوم و فنون بسته بندی, دوره (12), شماره (48), سال (2022-3) , صفحات (27-34)

عنوان : ( استفاده از تکنیک های نوین در بسته بندی انواع کیک )

نویسندگان: اسیه قیافه شیرزادی , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه ی اجتماعی اقتصادی و تنوع محصولات پخت، علی الخصوص کیک ها، باعث شده که این محصولات به جایگاهی قابل توجه در سبد غذایی سراسر مردم جهان دست یابد. بااین حال، آلودگی میکروبی، اکسیداسیون لیپیدها، از بین رفتن مواد مغذی و همچنین پروتیین ها در این محصولات، ممکن است باعث خسارات اقتصادی قابل توجهی شود و همچنین سلامت مصرف کننده را به خطر بیندازد. کیفیت و ویژگی ایمنی محصولات به شدت به مواد بسته بندی و تکنولوژی بسته بندی وابسته است. تحقیق در مورد روش های نوین بسته بندی از جمله بسته بندی فعال پیشرفتی فوق العاده برای حل مشکلات اقتصادی و ایمنی مصرف کننده است و درعین حال روش های نوآورانه ای برای افزایش عمر مفید محصولات و حفظ کیفیت کیک ها ارایه می دهد. این مقاله مروری به بررسی عوامل موثر بر ماندگاری محصول کیک و عامل ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی و بهره گیری از مواد طبیعی در بسته بندی به منظور افزایش مدت ماندگاری محصول است و همچنین درباره ی مواد بسته بندی فعال مختلف با کاربردهای بی شمار در این نوع محصولات غذایی از جمله بسته بندی ضدمیکروبی، بسته بندی آنتی اکسیدان، جاذب های رطوبت و انتشاردهنده ی اتانول بحث می کند.

کلمات کلیدی

, بسته بندی کیک , بسته بندی فعال , بسته بندی آنتی اکسیدانی , انتشاردهنده ی اتانول , جاذب رطوبت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093652,
author = {قیافه شیرزادی, اسیه and صداقت, ناصر},
title = {استفاده از تکنیک های نوین در بسته بندی انواع کیک},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2022},
volume = {12},
number = {48},
month = {March},
issn = {2228-6675},
pages = {27--34},
numpages = {7},
keywords = {بسته بندی کیک ، بسته بندی فعال ، بسته بندی آنتی اکسیدانی ، انتشاردهنده ی اتانول ، جاذب رطوبت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از تکنیک های نوین در بسته بندی انواع کیک
%A قیافه شیرزادی, اسیه
%A صداقت, ناصر
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2022

[Download]