برنامه‌ ریزی و بودجه, دوره (27), شماره (3), سال (2023-2) , صفحات (75-108)

عنوان : ( انتخاب قاعدۀ مالی برای دولت با هدف کاهش آثار منفی تحریم نفتی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از مدل تطبیق روانه انباره )

نویسندگان: محمدعلی مقصودپور , مصطفی سلیمی فر , نرگس صالح نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قواعد مالی می ­توانند با منظم ساختن روابط مالی بخش عمومی، از نوسان‎ها و تلاطم­ های بودجه­ ای جلوگیری کنند. این پژوهش برای انتخاب قاعدۀ مالی، چهار قاعدۀ مالی را در چارچوب مدل تطبیق روانه انباره تحلیل می‌کند. این قواعد عبارت‎اند از: مخارج دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، و بودجه متوازن. نتایج شبیه ­سازی مدل پژوهش برای دورۀ زمانی 50 ساله (1440-1390) نشان می­ دهد که انتخاب قاعدۀ مالی بسته به اهدف دولت، افق زمانی مورد نظر، و شرایط حاکم بر اقتصاد می ­تواند متفاوت باشد. از میان قواعد مورد بررسی، قاعدۀ مخارج دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی در شرایط تحریم نفتی بهینه است و آثار منفی تحریم نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان منتخب مدل را کاهش می­ دهد. با توجه به اهمیت انتخاب قاعدۀ مالی متناسب با تغییر شرایط اقتصادی مانند تحریم نفتی، پیشنهاد می­ گردد که قواعد مالی متناسب با شرایط اقتصاد کشور و اهداف سیاستگذار طراحی گردد و با تغییر شرایط اقتصادی یا تغییر در اولویت اهداف، بازنگری شود و در صورت لزوم تغییر کند.

کلمات کلیدی

انتخاب قاعدۀ مالی برای دولت با هدف کاهش آثار منفی تحریم نفتی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از مدل تطبیق روانه انباره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093676,
author = {مقصودپور, محمدعلی and سلیمی فر, مصطفی and صالح نیا, نرگس},
title = {انتخاب قاعدۀ مالی برای دولت با هدف کاهش آثار منفی تحریم نفتی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از مدل تطبیق روانه انباره},
journal = {برنامه‌ ریزی و بودجه},
year = {2023},
volume = {27},
number = {3},
month = {February},
issn = {2251-9092},
pages = {75--108},
numpages = {33},
keywords = {انتخاب قاعدۀ مالی برای دولت با هدف کاهش آثار منفی تحریم نفتی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از مدل تطبیق روانه انباره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انتخاب قاعدۀ مالی برای دولت با هدف کاهش آثار منفی تحریم نفتی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از مدل تطبیق روانه انباره
%A مقصودپور, محمدعلی
%A سلیمی فر, مصطفی
%A صالح نیا, نرگس
%J برنامه‌ ریزی و بودجه
%@ 2251-9092
%D 2023

[Download]